wtorek, 24 czerwca 2008

Jak rozpoznać żyda ?, na czym polega judaizm?

Jest to cykl artykułów opublikowanych na soc.culture.polish w miesiącach lipiec - październik 2002, połączony w jedną całość, zawierający odcinki 1 - 6. Wzbudziły one furie i wściekłość wśród jawnych i zakamuflowanych Żydów, jacy zapaskudzają polskojęzyczne forum dyskusyjne swymi antypolskimi i antychrześcijańskimi prowokacjami.

I. Wprowadzenie

1. Religia żydowska nie jest, jak się mylnie sądzi, oparty na Starym Testamencie mozaizm. Żydzi odrzucili mozaizm, który był religia objawioną, a zamiast niego wymyślili sobie własnym rozumem religie zwana "judaizmem". Judaizm jest oparty na Talmudzie i praktycznie rzecz biorąc nie zajmuje się relacjami Bóg - człowiek, tylko ma na celu zdobycie dla Żydów absolutnej władzy nad światem. Żydzi będą panami, a cała reszta gojów będzie im służyć jako niewolnicy. To nie są wymysły antysemitów - Talmud jest pełen takich stwierdzeń, co łatwo jest sprawdzić u samego źródła.
2. W judaizmie Bóg jest Bogiem tylko dla Żydów, a przed podjęciem decyzji zasięga rady rabinów (sic!). Wszystko, co istnieje na Ziemi, należy do Żydów, a w ręku gojów jest tylko przejściowo. Obowiązkiem Żyda jest odbieranie gojom swej własności przy użyciu dowolnych sposobów, włącznie z zabójstwem. Goja można również okłamać, oszukać, wykorzystać i nie jest to żadnym grzechem, gdyż goje to tylko odrażające zwierzęta z ludzką twarzą.
3. Talmud pełen jest obelżywych słów przeciwko Panu Jezusowi i Jego Matce. Chrześcijaństwo to według Talmudu jakaś sekta żydowska, którą należy zniszczyć wszelkimi sposobami.
4. Nie jest istotne, czy "Protokoły Mędrców Syjonu" są autentykiem, czy podróbką. Opisują one bowiem dokładnie program polityczny i metody jego realizacji w celu utworzenia ogólnoświatowego państwa, oczywiście rządzonego przez Żydów - program, który jest realizowany na naszych oczach, co łatwo sprawdzić przeczytawszy "Protokoły".
5. Naczelną zasadę żydostwa najlepiej ujął niejaki Aaron Szechter, zwany tez Adamem Michnikiem: "Mądry Żyd to Żyd zakonspirowany".
6. Biblie - czy też jej odpowiedniki w innych religiach - można nabyć bez trudu. Księgi takie są tłumaczone na setki języków. Wyznawcy danej religii będą zadowoleni, jeśli wykażesz nią zainteresowanie i może nawet dadzą ci swą świętą księgę za darmo. Inaczej jest z Talmudem: ujawnianie jego treści albo jego objaśnianie było przez Żydów karane śmiercią, a pierwsze tłumaczenia tego megalomańskiego steku bredni ukazały się dopiero w XIX wieku (!).
7. Nigdy żaden nie-Żyd nie został rabinem w judaizmie. Jest to oczywisty rasizm. Katolicy mają nawet biskupów pochodzenia żydowskiego (np. Lustiger, Pieronek).
8. Czerwony Krzyż czy Czerwony Półksiężyc niosą pomoc bez względu na narodowość czy wyznanie ofiar. Nigdy jeszcze żadna organizacja żydowska tego typu nie udzieliła pomocy nie-Żydom.
9. Żydom, co wynika z nauk Talmudu, obce jest jakiekolwiek poczucie wdzięczności - o czym świadczy nagonka na Polskę: na kraj, który jak żaden inny pomagał żydostwu podczas II Wojny, narażając własne życie.W Izraelu naucza się dzieci, ze za tzw. Holocaust ("Holohoax") odpowiedzialni są w równej mierze Polacy, co Niemcy. Czy Żydzi uratowali choć jednego Polaka od śmierci po wkroczeniu Rosjan na wschodnie tereny Polski?
10. Żydzi są narodem skrajnie megalomańskim i rasistowskim. Nigdy się nie mylą, zawsze mają racje, a ich punkt widzenia jest zawsze jedynym i słusznym. Czy Żydzi np. kiedykolwiek przeprosili kogokolwiek za wyrządzone zło?

II. Nazwiska żydowskie

1. Typowo żydowskie nazwiska typu Rozencwajg, Kugelszwanc, Aprikozenkranc, Pipman czy Feldman - komentarza nie wymagają. Wszystko jest jasne.
2. Polsko brzmiące, ale... Brzmi ono aż nazbyt polsko: Złotopolski, Polański, Księżopolski, Kochański. Brzmi "niby po polsku": Michnik, Kuroń, Kryształ, Indyk, Labuda, Pieronek, Cytron, Muzykant, Bankowicz - ale jakoś zabawnie (któż to jest "Bankowicz"? Syn banku?).Pochodzi od nazwy miasta, regionu lub kraju, w czym przypomina nazwy kiełbas albo papierosów: Poznański, Krakowski, Mazowiecki, Warszawski, Nowojorski, Rzymowski, Amsterdamski, Szwedowicz.
3. Brzmiące jak parodia polskich nazwisk: śmiesznie lub wręcz nawet odrażająco: Kloakowski, Wychodek.
4. Ponadto nierzadkie wśród Żydów są nazwiska szlacheckie (bądź przez przyjmowanie wychrzczonych Żydów jako członków starych rodów - bądź przez złośliwość arystokracji, np. Sanguszkowie nazwali swego Żyda Radziwiłłem na złość Radziwiłłom). Mamy zatem Żydów: Małachowski, Potocki, Radziwiłł, Jeziorański, Muszyński, Naimski i in.

III. Cechy antropologiczne

Z powodu mieszania się Żydów z nie-Żydami, cechy antropologicznie często ulęgają zatarciu, nie można wiec ich uważać za kryterium absolutne i zawsze nieomylne.
1. Wysklepiona górna powierzchnia czaszki (Urban, Oleksy, Borowski, Dziewulski, Nowak-Jezioranski).
2. Jeśli poprowadzić prosta pozioma na wysokości czubka nosa, to u Polaków przecina ona mniej więcej otwór ucha. U Żydów cale ucho znajduje się powyżej tej linii.
3. U Żydów boczne luki czołowe maja większy promień krzywizny, niż u Słowian.
4. Żydzi mają płytsze oczodoły, a brwi nieco wyżej nad oczyma i w kształcie luku.
5. Nos Żyda jest na ogół dłuższy, ma ostrzejszy szpic z profilu, zaś widziany z przodu jest bardziej rozłożysty. Żydówki mają bardzo wąska przegrodę nosowa miedzy oczami.
6. Odcinek miedzy nosem a górną wargą jest znacznie dłuższy, niż u Słowian.
7. Ucho u Żydów w dolnej części nie posiada opuszki, jest jakby po linii prostej wrośnięte w głowę. U góry jest bardziej spiczaste, niż u Słowian. Często uszy u Żydów są jakby zdegenerowane, nieproporcjonalni wielkie i odstające (Urban, Mazowiecki) albo odwrotnie, malutkie i pokręcone.
8. Typowy Żyd idąc po linii prostej kołysze się na boki niczym kaczka (Kwaśniewski, Oleksy).
9. U starszych Żydów ich cechy antropologiczne staja się bardziej wyraziste. Np. satyryk Drozda.

IV. Sposób wysławiania się.

1. Żydzi posiadają dar łatwego wysławiania się, co pozwala im "zagadać" niemal każdego Polaka.
2. Żydzi, mówiąc o sprawach najważniejszych i bliskich sercu każdego Polaka, nie angażują się emocjonalnie, nie przeżywają tego tak, jak my. Mówią monotonnie, wolno i bez emocji - ot, tak sobie, jak o każdej innej sprawie. Polskie sprawy ich nie obchodzą, nie dotyczą.
3. Wielu Żydów ma problem z właściwą wymowa "r" (np. Hanna Gronkiewicz, Jan Maria Rokita, Donald Tusk, Janusz Zemke).
4. Często zdarza się im wtrącić do rozmowy jakieś typowo żydowskie zwroty, zwłaszcza zaś "tfu", naśladujące odgłos splunięcia.
5. Często w rozmowach dają wyraz swej "uczoności", co przeradza się łatwo w poczucie wyższości i arogancje.
6. Są prawdziwymi mistrzami odwracania kota ogonem oraz zmieniania znaczeń słów..

V. Prezencja

1. Żydzi lubują się w noszeniu brody, choć młodsze pokolenie wydaje się preferować tzw. "brodo-zarost".
2. Wśród mężczyzn widoczna jest niedbałość o wygląd zewnętrzny, do którego nie przywiązują oni takiej wagi, jak my.
3. Żydzi odznaczają się wielka pewnością siebie, czasami przeradza się ona w butę (np. Ryszard Kalisz, Leszek Balcerowicz).
4. Z reguły brak im ogłady, delikatności i taktu.
5. Żydówkom brak jest delikatności, skromności i poczucia wstydu. Są bezpardonowo wścibskie i bezwstydne (np. Monika Olejnik, Kora Jackowska, Monika Lewinsky).
6. Maja charakterystyczne dla siebie tiki i często ruszają ramionami.

VI. Cechy charakteru

Duch żydowski jest na wskroś przesiąknięty sceptycyzmem, wszystko podważa, podaje w wątpliwość, dąży do destrukcji i zniszczenia. Żydzi nie są w stanie stworzyć niczego pozytywnego i budującego. Zniszczą każdą kulturę, każdą ekonomie, lad moralny - pozostawiając po sobie jedynie chaos.

1. Żydzi ukrywają swe pochodzenie, udając rodowitych mieszkańców kraju, w którym pasożytują. Nierzadko grają role "superpatriotow". Zdarza się, że członkowie tej samej rodziny występują po rożnymi nazwiskami. Wpadają we wściekłość i furie, gdy ktoś odkryje ich prawdziwe pochodzenie, ich prawdziwe nazwisko itp., co jest cecha zupełnie niespotykana wśród innych nacji.
2. Żydowska rodzina wpaja dzieciom silne poczucie świadomości narodowej, Każdy Żyd poda z pamięci bez zająknienia imiona przodków do 10 pokoleń wstecz. Żaden inny naród nie posiada tak silnego poczucia odrębności narodowej. Jeśli jedno z rodziców jest Żydem, to niemal z pewnością dzieci zostaną Żydami. Czynnikiem wzmacniającym ten proces jest opieka gminy żydowskiej. Posiadają silny instynkt gromadny - są zorganizowani w tajnej sieci gmin żydowskich, tzw. "kahalach".
3. Żydowskość jest ekspansywna i żądna władzy. Władza to naczelny motor jej aktywności. Dla katolika wzorcem będzie osobista świętość, skromność, pokora, służba prawdzie, dobru i pięknu. Horyzonty polityczne Polaka zamykają się w granicach Polski. Tylko wybitniejsze jednostki maja szerszy krąg zainteresowań. Dla Żyda jest to śmieszne. Jego wzorcem będzie bankier (bo posiada największą władzę nad gojami), dziennikarz (bo może kształtować dusze narodu) albo polityk (bo może kierować państwem w interesie Żydów, czego najlepszym dowodem jest Polska, ze swymi Geremkami, Kuroniami, Bieleckimi, Sztolcmanami, Bermanami itp). Każdy Żyd myśli na sposób globalny, choć działa lokalnie w danym środowisku.
4. Żydzi brzydzą się praca fizyczna (czy kto widział kiedy Żyda pracującego przy budowie dróg albo w kopalni?). Ich ulubionymi zajęciami jest spekulacja i handel. Często zostają również prawnikami, zwłaszcza adwokatami.
5. Żydzi wykazują niezwykła solidarność plemienna. Nie jest trudno nakłonić Żyda, formalnie obywatela innego państwa, do działania na korzyść Izraela, choćby szkodziło to krajowi, w którym mieszka.
6. Wśród Żydów silnie umocowana jest instytucja zemsty. Przykłady: morderstwo syna Boleslawa Piaseckiego, syn i synowa Mariana Jurczyka. Ulubionym rodzajem zemsty Żydów jest zamordowanie osób najbliższych ofierze: w ten sposób cierpi ona więcej, niż gdyby sama została zabita.
7. Żyd nigdy nie przyłoży ręki do potępienia swoich, choćby przedstawiono mu niezbite dowody zbrodni. Będzie zawsze, bezwarunkowo popierał swych współplemieńców, idąc w zaparte wbrew faktom lub pokrętnie tłumacząc je na ich korzyść, w typowo żydowski sposób odkręcając kota ogonem.
8. Żydzi są mistrzami konspiracji. W każdym nowym środowisku w mig odnajdują współplemieńców i skrycie rozgrywają sprawy na swoja korzyść. Sztandarowym przykładem jest tu masoneria - tajna, ogólnoświatowa organizacja satanistyczna, która służy celom polityki żydowskiej i która niezmiennie kierują Żydzi.
9. Żydzi łatwo się adaptują (jeśli chcą) w każdym otoczeniu. Żyd rosyjski będzie powierzchownie przypominał Rosjanina. Ale i tak będzie współpracował z innymi Żydami dla ich dobra, kosztem Rosji.
10. Łatwo opanowują języki obce.
11. Nie uznają żadnej świętości ani niezmiennej prawdy. Świętością jest tylko to, co służy Żydom (np. religia Holocaustu).
12. Kierują się podwójna moralnością - jedna w stosunkach miedzy sobą, a całkiem inną na użytek gojów.
13. Są mściwi i okrutni. Nigdy nie okażą żadnego miłosierdzia obcym. Wymordowali narody Ziemi Obiecanej, ukrzyżowali Jezusa, dokonywali mordów rytualnych. Mieli wśród siebie dr-a Mengele, A. Eichmanna, H. Himmlera. Żydowska była CZEKA i NKWD. Masakrują Palestyńczyków. Z cala bezwzględnością stosują zasadę "oko za oko".
14. Żydzi nigdy za nic nie przepraszają, nie okazują żadnej skruchy za najgorsze zbrodnie i absolutnie nigdy nie zadośćuczynią dokonanego zła. Polak za doznane krzywdy zapala gniewem na krotko i jest skłonny do pojednania i zapomnienia. Żyd natomiast nie da po sobie tego poznać, ale zacznie skrycie i przebiegle niszczyć przeciwnika, zaprzęgając do tego cala swa inteligencje i umiejętności, na zimno, z wyrachowaniem.
15. Żydów cechuje poczucie wyższości i wybraństwa, które przechodzi chwilami w groteskowa megalomanie. Z tego powodu nigdy nie ścierpią doznanego upokorzenia - a upokorzeniem była dla nich także pomoc uzyskiwana od Polaków w czasie wojny. Żyd, który zawdzięcza Polakowi swe ocalenie, nierzadko będzie go nienawidził (np. pisarz Kosiński czyli Josek Lewinkopf). Regułą było, że Żydzi złapani przez Niemców natychmiast wydawali swych dobroczyńców, aby ci zginęli razem z nimi.
16. Żyd będzie pochlebca i przyjacielem dopóki ciągnie z goja korzyści. Gdy osiągną cel, gdy zdobędą nad gojem przewagę, zmieniają się nie do poznania, bez skrupułów zrywają znajomości i staja się wrodzy.
17. Specjalnością Żydów jest przewrotność i pokrętna logika w argumentowaniu (np. Jacek Kuroń, prof. Maria Szyszkowska, Adam Michnik)
18. Żydowskość jest "nierozpuszczalna" i niezniszczalna. Świadczy o tym: odzywanie żydowskości w trzecim lub czwartym pokoleniu, fenomen nigdzie nie spotykany; powrót do żydostwa na stare lata, dotyczy to nawet osób dla Polski zasłużonych (Karski, Nowak-Jeziorański, Bartoszewski).
19. Żydzi nie czują żadnego przywiązania do narodu, wśród którego żyją. Bez sentymentów wyjada z kraju, oczerniając Polskę i udając wielce "dyskryminowanych". Za granica zaś udają Polaków, włączają się do organizacji polonijnych i starają się je opanować albo rozbić.
20. Żydzi przyjaźnią się i zawierają małżeństwa przeważnie tylko miedzy sobą.
21. Rasa żydowska wykazuje swego rodzaju "nadaktywność" - zawsze Żydzi stoją na czele wszystkiego, co jest skrajne, czy to w polityce, czy w nauce, czy w Kościele (Marks, Lenin, Trocki, Darwin, Freud - w Polsce np. Anda Rottenberg. ks. Musial, ks. Czajkowski).
22. Jedna z najgorszych zniewag dla Żyda jest, gdy inny Żyd zarzuci mu asymilacje w jakiejś społeczności gojów. Rozpiera ich duma bycia "narodem wybranym" - bycia ludźmi, gdy cala reszta, wg. Talmudu, to tylko zwierzęta z ludzka twarzą. Żydzi reagują wściekłością i swymi sztampowymi, monotonnymi oskarżeniami o "antysemityzm". Gdyby mogli - wsadziliby autora i tych, którzy się z nimi zgadzają, do ciężkiego wiezienia. Albo rozjechali czołgami, w czym mają dużą praktykę z Palestyny. Polacy mieszkający za granica nie ukrywają swego pochodzenia. Nie zawsze się z nim obnoszą, ale i nie popadają w furie, gdy ktoś je wykryje. To samo zresztą dotyczy wszystkich innych nacji. Żydzi z reguły otaczają swe pochodzenie tajemnica, zmieniają nazwiska, czasami nawet wyznanie. Udają lepszych Polaków, niż sami Polacy. I oczywiście z zaciekłością atakują tych, którzy im żydowskie korzenie przypomną.Warto się zastanowić, dlaczego tak jest. Dlaczego Żydom tak bardzo zależy na tym, by uchodzić za kogoś innego - zwłaszcza gdy chodzi o Żydów zajmujących wpływowe stanowiska (w polityce, mediach, bankowości itp).

VII. Metody działania

Od ponad 2000 lat Żydów cechuje konsekwencja i niezmienność celu polityki, Zawsze są zorganizowani hierarchicznie. W danym państwie istnieje jeden zakonspirowany ośrodek kierowniczy (Kahal), którego polecenia są dla nich święte. Kahaly krajowe otrzymują wytyczne od tajnego światowego rządu żydowskiego, czyli Sanhedrynu, który obecnie rezyduje w USA

1. Żydzi stosują zasadę "cel uświęca środki". Najwięksi znani w historii zbrodniarze, mordercy, zdrajcy byli w ogromnej większości Żydami (Lenin, Stalin, Dzierzyński).
2. Utrącają tubylców, a bezwzględnie popierają swoich. By osłabić państwo polskie wzmacniają i wykorzystują mniejszości narodowe: Ukraińców, Niemców, Białorusinów, Litwinów.
3. Bez wahania przechodzą na przeciwstawne pozycje ideowe. Komuniści zmieniają się w demokratów, socjaliści w narodowych katolików, walczący ateiści - w "przyjaciół" Pana Boga. Liczy się bowiem tylko interes żydowski, wszystko inne jest w zasadzie bez znaczenia: lojalność, zasady, przyjaźń, wierność - to tylko puste słowa, bez znaczenia, dobre dla gojów.
4. Żydzi wszędzie pchają się na "doradców". Jest to skuteczna metoda sprawowania faktycznej władzy bez ponoszenia odpowiedzialności. Świetnym przykładem jest historia "Solidarności".
5. Podstawiają żydowskie kobiety na żony lub kochanki ludziom, którzy wybijają się ponad przeciętność. Powiązanie danej osoby z żydostwem to sposób na jej zneutralizowanie dla sprawy polskiej. A gdyby Polak mimo to pozostał wierny swemu narodowi, Żydówka będzie najlepszym donosicielem do Kahalu. Przykłady: Gomułka, Herbert, Jaruzelski. Za granica: słynna sprawa Billa Clintona i Moniki Lewinskiej.
6. Żydzi osłabiają morale narodu. Pod osłoną haseł "humanizmu", "postępu", "tolerancji", akcji charytatywnych (Owsiak!), szerzą pornografie, pijaństwo i rozwiązłość (Kwaśniewski, Kuroń, Izabela Sierakowska).
7. Dążą do podporządkowania sobie wszystkiego w danym państwie, obojętne czy w godziwy, czy w skrajnie niegodziwy sposób. Byleby posuwało sprawę żydowska do przodu. Główne uderzenia kierują na newralgiczne ośrodki wpływu w sferze duchowej: media, uniwersytety, Kościół. Nie rezygnują oczywiście ze sfery materialnej: bankowość, sądownictwo, gospodarka, tajne służby. Działania te prowadzone są zawsze w największej tajemnicy przed tubylcami, w sposób planowy i długookresowy. Żydzi likwidują również fizycznie jednostki wybitne i szlachetne - np. masowe mordy AK-owców, NZS-owców, skrytobójstwa patriotycznych księży, działaczy Solidarności, czy tzw. morderstwa sądowe.
8. Żydzi psują system prawny narodu, tworząc jego karykaturę. Takim "nowym" systemem osączają naród, który meczy się w nim, jak ryba wyjęta z wody. Prawo staje się niemoralne: zaczyna chronić przestępcę, a prześladować zwykłych obywateli. "Troska" o więźniów, zniesienie kary śmierci, łagodne wyroki - wszystko to pojawia się z inicjatywy żydowskiej, odziane w sztandary "humanitaryzmu" (prof. Zoll).
9. Żydzi wprowadzają zamęt w państwie przez wymyślanie i nachalne lansowanie destrukcyjnych ideologii. Robią to żydowscy "naukowcy" na uniwersytetach, robią to w ich ślad żydowscy dziennikarze i politycy. Komunizm wymyślił Żyd Marks, a wprowadzili go w życie Żydzi: Lenin, Stalin i Trocki. Narodowy socjalizm jest dziełem Żydów (wspieranym przez nich finansowo), podobnie jak zachodni "liberalizm".
10. Żydzi bezustannie "reformują" wszystko, paraliżując w ten sposób normalne funkcjonowanie państwa. Uniemożliwia to akumulacje doświadczeń i naturalne wyłanianie się kompetentnych elit.
11. Uprzedzają rodzące się dążenia narodu i natychmiast wskakują "na czoło pochodu", przejmując dowodzenie (np. Solidarność, AWS, ZChN).
12. Żydzi zakładają dziesiątki najrozmaitszych partii politycznych (w tym jawnie antysemickie!) i prowadząc miedzy sobą walkę na niby doprowadzają do chaosu w państwie.
13. Udają patriotów i przenikają do każdej organizacji. Gdyby którejś udało się pozostać wolnej od Żydów, będą ją zwalczać z największą zaciekłością, uciekając się do jawnych kłamstw w mediach, oczerniania jej działaczy, podawanie do sądu za zmyślone "przewinienia" (wśród których "antysemityzm" stanowi przestępstwo główne, obok rasizmu i ksenofobii).
14. Jeśli Żyd nie może w polemice sprostać swemu oponentowi - bez ceregieli przejdzie do wyzwisk, obrzucania błotem i oszczerstw. Polakom obca jest polemika oparta na inwektywach, choć pod wpływem panoszącej się cywilizacji żydowskiej coraz częściej i oni do niej się uciekają. Należy wyraźnie podkreślić, jest to czysto żydowski sposób prowadzenia dyskusji.
15. Bardzo często Żyd nie atakuje przeciwnika bezpośrednio, lecz posługuje się innymi, sam ograniczając się do roli inspiratora.
16. Żydzi zawsze stoją na czele "postępu" i walki z "zacofaniem". Skuteczna bronią w ich rękach jest sztuka: np. opluwanie chrześcijan i wybielanie Żydów w filmach, książkach i przedstawieniach teatralnych, fałszowanie prawdy historycznej itd.
17. Żydowscy artyści propagują rzeczy obrzydliwe (Anda Rottenberg, propagatorka dzieła pt. "Kloaka"), wyśmiewają tradycje narodowe (Olga Lipinska) i wulgaryzują język. Przy każdej możliwej okazji atakują Kościół Katolicki (np. profanowanie krzyża, "artystka" Dorota Nieznalska).
18. Żydzi prowadza akcje antysemickie. W razie braku antysemitów sami odgrywają ich role (np. Żydzi sami robią antysemickie napisy na murach, sami "podpalili" synagogę w Warszawie, sami niszczyli żydowskie nagrobki) - bądź tez celowo prowokują do wystąpień antyżydowskich. Jest to żelazny punkt ich repertuaru, który daje wiele korzyści: wśród zwykłych Żydów wzbudza strach przed antysemitami i skłania ich do trzymania się razem; wśród Polaków wywołują poczucie winy i osłabia naturalne odruchy obronne przed żydowska agresja; stwarza znienawidzonej Polsce zła opinie za granica ("kraj antysemitów bez Żydów"); powoduje skupienie się polskich patriotów pod żydowską komendą; W klimacie stworzonym przez żydowskich prowokatorów nawet rzeczowa krytyka antypolskich działań Żydów staje się "endemicznym antysemityzmem", "ksenofobia", "rasizmem" itp. Owocem tego jest, że Żydzi w Polsce są nietykalni.
19. Udając "polskich patriotów" Żydzi często "wałczą" z innymi Żydami, ale tak by, bron Boże, nie zrobić im żadnej krzywdy, a walką kierują tak, by nie dotknąć istoty problemu. Czyli wpuszczają naiwnych w maliny.
20. Od samego początku chrześcijaństwo jest dla Żydów największym, najbardziej znienawidzonym wrogiem. Prowadza nieustępliwą walkę z Kościołem Katolickim. Inicjują powstawanie najróżniejszych sekt pseudo - chrześcijańskich w celu osłabienia Kościoła. Oczerniają księży, wyśmiewają zasady wiary (Urban, Olga Lipinska). Rozbijają od środka środowiska katolickie ("Znak", "Więź", "Tygodnik Powszechny"), lansując wersje "katolicyzmu otwartego" (Turnau, ks. Musial, ks. Czajkowski, bp. Pieronek). Wyciągają na światło dzienne jednostkowe przykłady zdemoralizowanych księży i robią z nich aferę na cały świat. Obwiniają chrześcijaństwo za holokaust. Zakonspirowani Żydzi w sutannach wmawiają w katolików poczucie winy wobec Żydów.

VIII. Żydowskie akcje dezinformacyjne

Żydzi, jak to bez trudu można naocznie stwierdzić, popadają we wściekłość, gdy ktoś wyjawia ich prawdziwe nazwisko, odkrywa ich prawdziwe zamiary, przejrzy ich podwójną grę. I po tym właśnie najłatwiej jest ich poznać. Po odruchu robaka, który - gdy ktoś podniesie kamień, pod jakim siedzi - zaczyna się wic i gwałtownie szukać kryjówki. Przede wszystkim jednak Żydzi starają się, aby ich prawdziwe cele były nieznane gojom i doszli w tej sztuce maskowania się do dużej biegłości.

1. Żydzi bardzo często udają Polaków, przybierając sobie, niekiedy bardzo piękne, polskie nazwiska (czasami jednak zawodzi ich wyczucie językowe i powstają rożne nazwiska-potworki, jak np. Kloakowski). W roli "Polaków" usiłują bagatelizować kwestie żydowską. Tych, którzy o niej mówią, okrzykują antysemitami, ksenofobami, faszystami, nazistami, oszołomami itp.
2. Usiłują macic gojom w głowie przez sztuczne rozróżnianie miedzy Żydem - członkiem narodu, a żydem - członkiem wspólnoty religijnej. Nazywają tez Żydami tylko wyznawców judaizmu - a cala reszta jest rzekomo "zasymilowana". Jest to oczywiście tzw. "żydowska prawda", gdyż według Sądu Najwyższego Izraela "Żyd nigdy nie przestaje być Żydem". Kropka.
3. Żydzi nienawidzą "Protokołów Mędrców Syjonu" i za wszelka cenę usiłują je zdezawuować, uczynić z nich jakieś olbrzymie antyżydowskie fałszerstwo. Żaden Żyd nie przyzna, ze "Protokoły" są prawdziwe. Po stosunku danego człowieka do "Protokołów" można z dużą trafnością osądzić, czy jest Żydem, nawet pozornie zasymilowanym. Daj Boże, aby wszystkie "fałszywki" tak wiernie opisywały żydowską mentalność oraz żydowskie cele i metody, jak czynią to "Protokoły".
4. Żydzi zaciekle zwalczają tzw. spiskowa teorie dziejów, próbują ją wszędzie ośmieszać.
5. Żydzi wyśmiewają albo nazywają rasizmem, gdy ktoś domaga się ujawnienia przynależności narodowej. Podczas fali wielkiej imigracji do USA wszystkie nacje miały wpisywana taka przynależność, niekiedy bardzo drobiazgowa (np. Górny Morawianin!). I tylko Żydzi zawzięcie walczyli o to, by nigdy nie podawać narodowości żydowskiej, lecz np. polska lub niemiecka, czyli kraju, w którym mieszkali.
6. Żydzi, udając Polaków, przejaskrawiają niekiedy aż poza granice absurdu negatywne opinie o Żydach. W ten sposób ośmieszają te opinie oraz osoby, które dopatrywałyby się w nich sensu - zarazem podważając wiarygodność wszelkich opinii o Żydach, nawet tych dobrze umotywowanych i słusznych.
7. Udawanie Polaków służy Żydom do jeszcze innego celu: jako "Polacy" przepraszają oni innych Żydów za rzekome zbrodnie narodu polskiego, co ułatwia "Przedsiębiorstwu Holocaust" wyciągać pieniądze od Polski, "odzyskiwać utracone mienie" oraz szkalować Polskę. Przykładem może tu służyć mgr Izaak Stolzman, prezydent Polski.
8. Żydzi praktykują "ekumenizm" w stosunku do Żydów i bratanie się z judaizmem (który nie ma nic wspólnego z pierwotna, natchniona religia żydowską, lecz jest tworem "uczonych" talmudystow - nierobów mitomanów i pasożytów). W tym celu również udają Polaków - Polaków "otwartych" na judaizm (np. zespól redakcyjny "Tygodnika Powszechnego", bp. Pieronek, abp. Zycinski). Posuwają się oni nawet do perfidnych twierdzeń, jakoby chrześcijaństwo wywodziło się z judaizmu (sic!!!).
9. No i oczywiście nie zapominajmy, ze gdy inne środki zawiodą, Żydzi nie cofają się przed najgorszymi obelgami i wyzwiskami (mówiącymi zresztą więcej o osobie, która je wypowiada, niż o osobie obrzucanej obelgami) - a nawet jawnymi pogróżkami. Rzadko zresztą za pogróżkami kryje się realna możliwość ich spełnienia; na ogol są to puste słowa (vide rozliczne pogrozki Macieja Kloakowskiego i toczone przez niego rzekomo "rozprawy sądowe", których liczba idzie już chyba w dziesiątki). Tym niemniej gwałtowność i wściekłość Żydów może zaszokować normalnego Polaka, niezdolnego do tak ogromnej, zajadlej nienawiści i skłonnego do wybaczania swym wrogom.
10. Warto tez wymienić lansowana przez krypto-żydo w teorie o rzekomo ogromnym wpływie żydostwa na polska kulturę. Wyrażają się oni pogardliwie o największych polskich pisarzach (Sienkiewicz, Prus) i zamiast nich usiłują wywyższyć np. Schultza, pisarza miernego, dobrego na lokalna skale społeczności żydowskiej w Pikutkowie.11. Żydzi nachalnie wciskają się do wszystkich polskich organizacji, a także sami zakładają rożne organizacje, jako niby "Polacy zatroskani o społeczeństwo". To stad biorą się rożne "Otwarte Rzeczypospolite", "Nigdy Więcej" albo "Związki Walki z Polskim Faszyzmem". Tymi organizacjami kierują Żydzi albo ich wierni szabesgoje. Zadaniem takich organizacji jest po prostu szkalowanie Polski i Polaków. Czule punkty żydostwaŻydzi żyją wśród nas, głęboko zakonspirowani, noszą piękne polskie nazwiska, są - a jakże - ochrzczeni, chodzą do kościoła, a nawet zostają księżmi i biskupami. Znają doskonale nasza mentalność, nasze tajemnice, są z nami powiązani relacjami zawodowymi, koleżeńskimi a nawet rodzinnymi. Oni wiedza o nas wszystko - my natomiast nie wiemy o nich prawie nic, nie mamy dostępu do ich struktur, nawet nie umiemy ich rozpoznawać - wiec nic dziwnego, ze maja nad nami olbrzymia przewagę. PonieważŻydzi posiadają władczą mentalność, są doskonale zorganizowani i solidarni - wiec opanowali pozycje kluczowe dla egzystencji i dla tożsamości kulturowej Narodu Polskiego. Konsekwentnie, krok po kroku, przerabiają nas na żydowskich Polaków poprzez zażydzenie kultury i wypłukiwanie z niej tego, co rodzimie polskie (katolicyzm, łagodność obyczajów, skromność, honor, chęć pomocy drugiemu człowiekowi itp).Zaś na płaszczyźnie materialnej zepchnęli Polaków do poziomu niewolników, w najlepszym razie parobków, zajętych jedynie biologicznym przetrwaniem, pozbawionych własnego warsztatu pracy, a wkrótce pozbawionego własnej ziemi, domów i mieszkań.

Brak komentarzy: