środa, 25 czerwca 2008

wtorek, 24 czerwca 2008

Jak rozpoznać żyda ?, na czym polega judaizm?

Jest to cykl artykułów opublikowanych na soc.culture.polish w miesiącach lipiec - październik 2002, połączony w jedną całość, zawierający odcinki 1 - 6. Wzbudziły one furie i wściekłość wśród jawnych i zakamuflowanych Żydów, jacy zapaskudzają polskojęzyczne forum dyskusyjne swymi antypolskimi i antychrześcijańskimi prowokacjami.

I. Wprowadzenie

1. Religia żydowska nie jest, jak się mylnie sądzi, oparty na Starym Testamencie mozaizm. Żydzi odrzucili mozaizm, który był religia objawioną, a zamiast niego wymyślili sobie własnym rozumem religie zwana "judaizmem". Judaizm jest oparty na Talmudzie i praktycznie rzecz biorąc nie zajmuje się relacjami Bóg - człowiek, tylko ma na celu zdobycie dla Żydów absolutnej władzy nad światem. Żydzi będą panami, a cała reszta gojów będzie im służyć jako niewolnicy. To nie są wymysły antysemitów - Talmud jest pełen takich stwierdzeń, co łatwo jest sprawdzić u samego źródła.
2. W judaizmie Bóg jest Bogiem tylko dla Żydów, a przed podjęciem decyzji zasięga rady rabinów (sic!). Wszystko, co istnieje na Ziemi, należy do Żydów, a w ręku gojów jest tylko przejściowo. Obowiązkiem Żyda jest odbieranie gojom swej własności przy użyciu dowolnych sposobów, włącznie z zabójstwem. Goja można również okłamać, oszukać, wykorzystać i nie jest to żadnym grzechem, gdyż goje to tylko odrażające zwierzęta z ludzką twarzą.
3. Talmud pełen jest obelżywych słów przeciwko Panu Jezusowi i Jego Matce. Chrześcijaństwo to według Talmudu jakaś sekta żydowska, którą należy zniszczyć wszelkimi sposobami.
4. Nie jest istotne, czy "Protokoły Mędrców Syjonu" są autentykiem, czy podróbką. Opisują one bowiem dokładnie program polityczny i metody jego realizacji w celu utworzenia ogólnoświatowego państwa, oczywiście rządzonego przez Żydów - program, który jest realizowany na naszych oczach, co łatwo sprawdzić przeczytawszy "Protokoły".
5. Naczelną zasadę żydostwa najlepiej ujął niejaki Aaron Szechter, zwany tez Adamem Michnikiem: "Mądry Żyd to Żyd zakonspirowany".
6. Biblie - czy też jej odpowiedniki w innych religiach - można nabyć bez trudu. Księgi takie są tłumaczone na setki języków. Wyznawcy danej religii będą zadowoleni, jeśli wykażesz nią zainteresowanie i może nawet dadzą ci swą świętą księgę za darmo. Inaczej jest z Talmudem: ujawnianie jego treści albo jego objaśnianie było przez Żydów karane śmiercią, a pierwsze tłumaczenia tego megalomańskiego steku bredni ukazały się dopiero w XIX wieku (!).
7. Nigdy żaden nie-Żyd nie został rabinem w judaizmie. Jest to oczywisty rasizm. Katolicy mają nawet biskupów pochodzenia żydowskiego (np. Lustiger, Pieronek).
8. Czerwony Krzyż czy Czerwony Półksiężyc niosą pomoc bez względu na narodowość czy wyznanie ofiar. Nigdy jeszcze żadna organizacja żydowska tego typu nie udzieliła pomocy nie-Żydom.
9. Żydom, co wynika z nauk Talmudu, obce jest jakiekolwiek poczucie wdzięczności - o czym świadczy nagonka na Polskę: na kraj, który jak żaden inny pomagał żydostwu podczas II Wojny, narażając własne życie.W Izraelu naucza się dzieci, ze za tzw. Holocaust ("Holohoax") odpowiedzialni są w równej mierze Polacy, co Niemcy. Czy Żydzi uratowali choć jednego Polaka od śmierci po wkroczeniu Rosjan na wschodnie tereny Polski?
10. Żydzi są narodem skrajnie megalomańskim i rasistowskim. Nigdy się nie mylą, zawsze mają racje, a ich punkt widzenia jest zawsze jedynym i słusznym. Czy Żydzi np. kiedykolwiek przeprosili kogokolwiek za wyrządzone zło?

II. Nazwiska żydowskie

1. Typowo żydowskie nazwiska typu Rozencwajg, Kugelszwanc, Aprikozenkranc, Pipman czy Feldman - komentarza nie wymagają. Wszystko jest jasne.
2. Polsko brzmiące, ale... Brzmi ono aż nazbyt polsko: Złotopolski, Polański, Księżopolski, Kochański. Brzmi "niby po polsku": Michnik, Kuroń, Kryształ, Indyk, Labuda, Pieronek, Cytron, Muzykant, Bankowicz - ale jakoś zabawnie (któż to jest "Bankowicz"? Syn banku?).Pochodzi od nazwy miasta, regionu lub kraju, w czym przypomina nazwy kiełbas albo papierosów: Poznański, Krakowski, Mazowiecki, Warszawski, Nowojorski, Rzymowski, Amsterdamski, Szwedowicz.
3. Brzmiące jak parodia polskich nazwisk: śmiesznie lub wręcz nawet odrażająco: Kloakowski, Wychodek.
4. Ponadto nierzadkie wśród Żydów są nazwiska szlacheckie (bądź przez przyjmowanie wychrzczonych Żydów jako członków starych rodów - bądź przez złośliwość arystokracji, np. Sanguszkowie nazwali swego Żyda Radziwiłłem na złość Radziwiłłom). Mamy zatem Żydów: Małachowski, Potocki, Radziwiłł, Jeziorański, Muszyński, Naimski i in.

III. Cechy antropologiczne

Z powodu mieszania się Żydów z nie-Żydami, cechy antropologicznie często ulęgają zatarciu, nie można wiec ich uważać za kryterium absolutne i zawsze nieomylne.
1. Wysklepiona górna powierzchnia czaszki (Urban, Oleksy, Borowski, Dziewulski, Nowak-Jezioranski).
2. Jeśli poprowadzić prosta pozioma na wysokości czubka nosa, to u Polaków przecina ona mniej więcej otwór ucha. U Żydów cale ucho znajduje się powyżej tej linii.
3. U Żydów boczne luki czołowe maja większy promień krzywizny, niż u Słowian.
4. Żydzi mają płytsze oczodoły, a brwi nieco wyżej nad oczyma i w kształcie luku.
5. Nos Żyda jest na ogół dłuższy, ma ostrzejszy szpic z profilu, zaś widziany z przodu jest bardziej rozłożysty. Żydówki mają bardzo wąska przegrodę nosowa miedzy oczami.
6. Odcinek miedzy nosem a górną wargą jest znacznie dłuższy, niż u Słowian.
7. Ucho u Żydów w dolnej części nie posiada opuszki, jest jakby po linii prostej wrośnięte w głowę. U góry jest bardziej spiczaste, niż u Słowian. Często uszy u Żydów są jakby zdegenerowane, nieproporcjonalni wielkie i odstające (Urban, Mazowiecki) albo odwrotnie, malutkie i pokręcone.
8. Typowy Żyd idąc po linii prostej kołysze się na boki niczym kaczka (Kwaśniewski, Oleksy).
9. U starszych Żydów ich cechy antropologiczne staja się bardziej wyraziste. Np. satyryk Drozda.

IV. Sposób wysławiania się.

1. Żydzi posiadają dar łatwego wysławiania się, co pozwala im "zagadać" niemal każdego Polaka.
2. Żydzi, mówiąc o sprawach najważniejszych i bliskich sercu każdego Polaka, nie angażują się emocjonalnie, nie przeżywają tego tak, jak my. Mówią monotonnie, wolno i bez emocji - ot, tak sobie, jak o każdej innej sprawie. Polskie sprawy ich nie obchodzą, nie dotyczą.
3. Wielu Żydów ma problem z właściwą wymowa "r" (np. Hanna Gronkiewicz, Jan Maria Rokita, Donald Tusk, Janusz Zemke).
4. Często zdarza się im wtrącić do rozmowy jakieś typowo żydowskie zwroty, zwłaszcza zaś "tfu", naśladujące odgłos splunięcia.
5. Często w rozmowach dają wyraz swej "uczoności", co przeradza się łatwo w poczucie wyższości i arogancje.
6. Są prawdziwymi mistrzami odwracania kota ogonem oraz zmieniania znaczeń słów..

V. Prezencja

1. Żydzi lubują się w noszeniu brody, choć młodsze pokolenie wydaje się preferować tzw. "brodo-zarost".
2. Wśród mężczyzn widoczna jest niedbałość o wygląd zewnętrzny, do którego nie przywiązują oni takiej wagi, jak my.
3. Żydzi odznaczają się wielka pewnością siebie, czasami przeradza się ona w butę (np. Ryszard Kalisz, Leszek Balcerowicz).
4. Z reguły brak im ogłady, delikatności i taktu.
5. Żydówkom brak jest delikatności, skromności i poczucia wstydu. Są bezpardonowo wścibskie i bezwstydne (np. Monika Olejnik, Kora Jackowska, Monika Lewinsky).
6. Maja charakterystyczne dla siebie tiki i często ruszają ramionami.

VI. Cechy charakteru

Duch żydowski jest na wskroś przesiąknięty sceptycyzmem, wszystko podważa, podaje w wątpliwość, dąży do destrukcji i zniszczenia. Żydzi nie są w stanie stworzyć niczego pozytywnego i budującego. Zniszczą każdą kulturę, każdą ekonomie, lad moralny - pozostawiając po sobie jedynie chaos.

1. Żydzi ukrywają swe pochodzenie, udając rodowitych mieszkańców kraju, w którym pasożytują. Nierzadko grają role "superpatriotow". Zdarza się, że członkowie tej samej rodziny występują po rożnymi nazwiskami. Wpadają we wściekłość i furie, gdy ktoś odkryje ich prawdziwe pochodzenie, ich prawdziwe nazwisko itp., co jest cecha zupełnie niespotykana wśród innych nacji.
2. Żydowska rodzina wpaja dzieciom silne poczucie świadomości narodowej, Każdy Żyd poda z pamięci bez zająknienia imiona przodków do 10 pokoleń wstecz. Żaden inny naród nie posiada tak silnego poczucia odrębności narodowej. Jeśli jedno z rodziców jest Żydem, to niemal z pewnością dzieci zostaną Żydami. Czynnikiem wzmacniającym ten proces jest opieka gminy żydowskiej. Posiadają silny instynkt gromadny - są zorganizowani w tajnej sieci gmin żydowskich, tzw. "kahalach".
3. Żydowskość jest ekspansywna i żądna władzy. Władza to naczelny motor jej aktywności. Dla katolika wzorcem będzie osobista świętość, skromność, pokora, służba prawdzie, dobru i pięknu. Horyzonty polityczne Polaka zamykają się w granicach Polski. Tylko wybitniejsze jednostki maja szerszy krąg zainteresowań. Dla Żyda jest to śmieszne. Jego wzorcem będzie bankier (bo posiada największą władzę nad gojami), dziennikarz (bo może kształtować dusze narodu) albo polityk (bo może kierować państwem w interesie Żydów, czego najlepszym dowodem jest Polska, ze swymi Geremkami, Kuroniami, Bieleckimi, Sztolcmanami, Bermanami itp). Każdy Żyd myśli na sposób globalny, choć działa lokalnie w danym środowisku.
4. Żydzi brzydzą się praca fizyczna (czy kto widział kiedy Żyda pracującego przy budowie dróg albo w kopalni?). Ich ulubionymi zajęciami jest spekulacja i handel. Często zostają również prawnikami, zwłaszcza adwokatami.
5. Żydzi wykazują niezwykła solidarność plemienna. Nie jest trudno nakłonić Żyda, formalnie obywatela innego państwa, do działania na korzyść Izraela, choćby szkodziło to krajowi, w którym mieszka.
6. Wśród Żydów silnie umocowana jest instytucja zemsty. Przykłady: morderstwo syna Boleslawa Piaseckiego, syn i synowa Mariana Jurczyka. Ulubionym rodzajem zemsty Żydów jest zamordowanie osób najbliższych ofierze: w ten sposób cierpi ona więcej, niż gdyby sama została zabita.
7. Żyd nigdy nie przyłoży ręki do potępienia swoich, choćby przedstawiono mu niezbite dowody zbrodni. Będzie zawsze, bezwarunkowo popierał swych współplemieńców, idąc w zaparte wbrew faktom lub pokrętnie tłumacząc je na ich korzyść, w typowo żydowski sposób odkręcając kota ogonem.
8. Żydzi są mistrzami konspiracji. W każdym nowym środowisku w mig odnajdują współplemieńców i skrycie rozgrywają sprawy na swoja korzyść. Sztandarowym przykładem jest tu masoneria - tajna, ogólnoświatowa organizacja satanistyczna, która służy celom polityki żydowskiej i która niezmiennie kierują Żydzi.
9. Żydzi łatwo się adaptują (jeśli chcą) w każdym otoczeniu. Żyd rosyjski będzie powierzchownie przypominał Rosjanina. Ale i tak będzie współpracował z innymi Żydami dla ich dobra, kosztem Rosji.
10. Łatwo opanowują języki obce.
11. Nie uznają żadnej świętości ani niezmiennej prawdy. Świętością jest tylko to, co służy Żydom (np. religia Holocaustu).
12. Kierują się podwójna moralnością - jedna w stosunkach miedzy sobą, a całkiem inną na użytek gojów.
13. Są mściwi i okrutni. Nigdy nie okażą żadnego miłosierdzia obcym. Wymordowali narody Ziemi Obiecanej, ukrzyżowali Jezusa, dokonywali mordów rytualnych. Mieli wśród siebie dr-a Mengele, A. Eichmanna, H. Himmlera. Żydowska była CZEKA i NKWD. Masakrują Palestyńczyków. Z cala bezwzględnością stosują zasadę "oko za oko".
14. Żydzi nigdy za nic nie przepraszają, nie okazują żadnej skruchy za najgorsze zbrodnie i absolutnie nigdy nie zadośćuczynią dokonanego zła. Polak za doznane krzywdy zapala gniewem na krotko i jest skłonny do pojednania i zapomnienia. Żyd natomiast nie da po sobie tego poznać, ale zacznie skrycie i przebiegle niszczyć przeciwnika, zaprzęgając do tego cala swa inteligencje i umiejętności, na zimno, z wyrachowaniem.
15. Żydów cechuje poczucie wyższości i wybraństwa, które przechodzi chwilami w groteskowa megalomanie. Z tego powodu nigdy nie ścierpią doznanego upokorzenia - a upokorzeniem była dla nich także pomoc uzyskiwana od Polaków w czasie wojny. Żyd, który zawdzięcza Polakowi swe ocalenie, nierzadko będzie go nienawidził (np. pisarz Kosiński czyli Josek Lewinkopf). Regułą było, że Żydzi złapani przez Niemców natychmiast wydawali swych dobroczyńców, aby ci zginęli razem z nimi.
16. Żyd będzie pochlebca i przyjacielem dopóki ciągnie z goja korzyści. Gdy osiągną cel, gdy zdobędą nad gojem przewagę, zmieniają się nie do poznania, bez skrupułów zrywają znajomości i staja się wrodzy.
17. Specjalnością Żydów jest przewrotność i pokrętna logika w argumentowaniu (np. Jacek Kuroń, prof. Maria Szyszkowska, Adam Michnik)
18. Żydowskość jest "nierozpuszczalna" i niezniszczalna. Świadczy o tym: odzywanie żydowskości w trzecim lub czwartym pokoleniu, fenomen nigdzie nie spotykany; powrót do żydostwa na stare lata, dotyczy to nawet osób dla Polski zasłużonych (Karski, Nowak-Jeziorański, Bartoszewski).
19. Żydzi nie czują żadnego przywiązania do narodu, wśród którego żyją. Bez sentymentów wyjada z kraju, oczerniając Polskę i udając wielce "dyskryminowanych". Za granica zaś udają Polaków, włączają się do organizacji polonijnych i starają się je opanować albo rozbić.
20. Żydzi przyjaźnią się i zawierają małżeństwa przeważnie tylko miedzy sobą.
21. Rasa żydowska wykazuje swego rodzaju "nadaktywność" - zawsze Żydzi stoją na czele wszystkiego, co jest skrajne, czy to w polityce, czy w nauce, czy w Kościele (Marks, Lenin, Trocki, Darwin, Freud - w Polsce np. Anda Rottenberg. ks. Musial, ks. Czajkowski).
22. Jedna z najgorszych zniewag dla Żyda jest, gdy inny Żyd zarzuci mu asymilacje w jakiejś społeczności gojów. Rozpiera ich duma bycia "narodem wybranym" - bycia ludźmi, gdy cala reszta, wg. Talmudu, to tylko zwierzęta z ludzka twarzą. Żydzi reagują wściekłością i swymi sztampowymi, monotonnymi oskarżeniami o "antysemityzm". Gdyby mogli - wsadziliby autora i tych, którzy się z nimi zgadzają, do ciężkiego wiezienia. Albo rozjechali czołgami, w czym mają dużą praktykę z Palestyny. Polacy mieszkający za granica nie ukrywają swego pochodzenia. Nie zawsze się z nim obnoszą, ale i nie popadają w furie, gdy ktoś je wykryje. To samo zresztą dotyczy wszystkich innych nacji. Żydzi z reguły otaczają swe pochodzenie tajemnica, zmieniają nazwiska, czasami nawet wyznanie. Udają lepszych Polaków, niż sami Polacy. I oczywiście z zaciekłością atakują tych, którzy im żydowskie korzenie przypomną.Warto się zastanowić, dlaczego tak jest. Dlaczego Żydom tak bardzo zależy na tym, by uchodzić za kogoś innego - zwłaszcza gdy chodzi o Żydów zajmujących wpływowe stanowiska (w polityce, mediach, bankowości itp).

VII. Metody działania

Od ponad 2000 lat Żydów cechuje konsekwencja i niezmienność celu polityki, Zawsze są zorganizowani hierarchicznie. W danym państwie istnieje jeden zakonspirowany ośrodek kierowniczy (Kahal), którego polecenia są dla nich święte. Kahaly krajowe otrzymują wytyczne od tajnego światowego rządu żydowskiego, czyli Sanhedrynu, który obecnie rezyduje w USA

1. Żydzi stosują zasadę "cel uświęca środki". Najwięksi znani w historii zbrodniarze, mordercy, zdrajcy byli w ogromnej większości Żydami (Lenin, Stalin, Dzierzyński).
2. Utrącają tubylców, a bezwzględnie popierają swoich. By osłabić państwo polskie wzmacniają i wykorzystują mniejszości narodowe: Ukraińców, Niemców, Białorusinów, Litwinów.
3. Bez wahania przechodzą na przeciwstawne pozycje ideowe. Komuniści zmieniają się w demokratów, socjaliści w narodowych katolików, walczący ateiści - w "przyjaciół" Pana Boga. Liczy się bowiem tylko interes żydowski, wszystko inne jest w zasadzie bez znaczenia: lojalność, zasady, przyjaźń, wierność - to tylko puste słowa, bez znaczenia, dobre dla gojów.
4. Żydzi wszędzie pchają się na "doradców". Jest to skuteczna metoda sprawowania faktycznej władzy bez ponoszenia odpowiedzialności. Świetnym przykładem jest historia "Solidarności".
5. Podstawiają żydowskie kobiety na żony lub kochanki ludziom, którzy wybijają się ponad przeciętność. Powiązanie danej osoby z żydostwem to sposób na jej zneutralizowanie dla sprawy polskiej. A gdyby Polak mimo to pozostał wierny swemu narodowi, Żydówka będzie najlepszym donosicielem do Kahalu. Przykłady: Gomułka, Herbert, Jaruzelski. Za granica: słynna sprawa Billa Clintona i Moniki Lewinskiej.
6. Żydzi osłabiają morale narodu. Pod osłoną haseł "humanizmu", "postępu", "tolerancji", akcji charytatywnych (Owsiak!), szerzą pornografie, pijaństwo i rozwiązłość (Kwaśniewski, Kuroń, Izabela Sierakowska).
7. Dążą do podporządkowania sobie wszystkiego w danym państwie, obojętne czy w godziwy, czy w skrajnie niegodziwy sposób. Byleby posuwało sprawę żydowska do przodu. Główne uderzenia kierują na newralgiczne ośrodki wpływu w sferze duchowej: media, uniwersytety, Kościół. Nie rezygnują oczywiście ze sfery materialnej: bankowość, sądownictwo, gospodarka, tajne służby. Działania te prowadzone są zawsze w największej tajemnicy przed tubylcami, w sposób planowy i długookresowy. Żydzi likwidują również fizycznie jednostki wybitne i szlachetne - np. masowe mordy AK-owców, NZS-owców, skrytobójstwa patriotycznych księży, działaczy Solidarności, czy tzw. morderstwa sądowe.
8. Żydzi psują system prawny narodu, tworząc jego karykaturę. Takim "nowym" systemem osączają naród, który meczy się w nim, jak ryba wyjęta z wody. Prawo staje się niemoralne: zaczyna chronić przestępcę, a prześladować zwykłych obywateli. "Troska" o więźniów, zniesienie kary śmierci, łagodne wyroki - wszystko to pojawia się z inicjatywy żydowskiej, odziane w sztandary "humanitaryzmu" (prof. Zoll).
9. Żydzi wprowadzają zamęt w państwie przez wymyślanie i nachalne lansowanie destrukcyjnych ideologii. Robią to żydowscy "naukowcy" na uniwersytetach, robią to w ich ślad żydowscy dziennikarze i politycy. Komunizm wymyślił Żyd Marks, a wprowadzili go w życie Żydzi: Lenin, Stalin i Trocki. Narodowy socjalizm jest dziełem Żydów (wspieranym przez nich finansowo), podobnie jak zachodni "liberalizm".
10. Żydzi bezustannie "reformują" wszystko, paraliżując w ten sposób normalne funkcjonowanie państwa. Uniemożliwia to akumulacje doświadczeń i naturalne wyłanianie się kompetentnych elit.
11. Uprzedzają rodzące się dążenia narodu i natychmiast wskakują "na czoło pochodu", przejmując dowodzenie (np. Solidarność, AWS, ZChN).
12. Żydzi zakładają dziesiątki najrozmaitszych partii politycznych (w tym jawnie antysemickie!) i prowadząc miedzy sobą walkę na niby doprowadzają do chaosu w państwie.
13. Udają patriotów i przenikają do każdej organizacji. Gdyby którejś udało się pozostać wolnej od Żydów, będą ją zwalczać z największą zaciekłością, uciekając się do jawnych kłamstw w mediach, oczerniania jej działaczy, podawanie do sądu za zmyślone "przewinienia" (wśród których "antysemityzm" stanowi przestępstwo główne, obok rasizmu i ksenofobii).
14. Jeśli Żyd nie może w polemice sprostać swemu oponentowi - bez ceregieli przejdzie do wyzwisk, obrzucania błotem i oszczerstw. Polakom obca jest polemika oparta na inwektywach, choć pod wpływem panoszącej się cywilizacji żydowskiej coraz częściej i oni do niej się uciekają. Należy wyraźnie podkreślić, jest to czysto żydowski sposób prowadzenia dyskusji.
15. Bardzo często Żyd nie atakuje przeciwnika bezpośrednio, lecz posługuje się innymi, sam ograniczając się do roli inspiratora.
16. Żydzi zawsze stoją na czele "postępu" i walki z "zacofaniem". Skuteczna bronią w ich rękach jest sztuka: np. opluwanie chrześcijan i wybielanie Żydów w filmach, książkach i przedstawieniach teatralnych, fałszowanie prawdy historycznej itd.
17. Żydowscy artyści propagują rzeczy obrzydliwe (Anda Rottenberg, propagatorka dzieła pt. "Kloaka"), wyśmiewają tradycje narodowe (Olga Lipinska) i wulgaryzują język. Przy każdej możliwej okazji atakują Kościół Katolicki (np. profanowanie krzyża, "artystka" Dorota Nieznalska).
18. Żydzi prowadza akcje antysemickie. W razie braku antysemitów sami odgrywają ich role (np. Żydzi sami robią antysemickie napisy na murach, sami "podpalili" synagogę w Warszawie, sami niszczyli żydowskie nagrobki) - bądź tez celowo prowokują do wystąpień antyżydowskich. Jest to żelazny punkt ich repertuaru, który daje wiele korzyści: wśród zwykłych Żydów wzbudza strach przed antysemitami i skłania ich do trzymania się razem; wśród Polaków wywołują poczucie winy i osłabia naturalne odruchy obronne przed żydowska agresja; stwarza znienawidzonej Polsce zła opinie za granica ("kraj antysemitów bez Żydów"); powoduje skupienie się polskich patriotów pod żydowską komendą; W klimacie stworzonym przez żydowskich prowokatorów nawet rzeczowa krytyka antypolskich działań Żydów staje się "endemicznym antysemityzmem", "ksenofobia", "rasizmem" itp. Owocem tego jest, że Żydzi w Polsce są nietykalni.
19. Udając "polskich patriotów" Żydzi często "wałczą" z innymi Żydami, ale tak by, bron Boże, nie zrobić im żadnej krzywdy, a walką kierują tak, by nie dotknąć istoty problemu. Czyli wpuszczają naiwnych w maliny.
20. Od samego początku chrześcijaństwo jest dla Żydów największym, najbardziej znienawidzonym wrogiem. Prowadza nieustępliwą walkę z Kościołem Katolickim. Inicjują powstawanie najróżniejszych sekt pseudo - chrześcijańskich w celu osłabienia Kościoła. Oczerniają księży, wyśmiewają zasady wiary (Urban, Olga Lipinska). Rozbijają od środka środowiska katolickie ("Znak", "Więź", "Tygodnik Powszechny"), lansując wersje "katolicyzmu otwartego" (Turnau, ks. Musial, ks. Czajkowski, bp. Pieronek). Wyciągają na światło dzienne jednostkowe przykłady zdemoralizowanych księży i robią z nich aferę na cały świat. Obwiniają chrześcijaństwo za holokaust. Zakonspirowani Żydzi w sutannach wmawiają w katolików poczucie winy wobec Żydów.

VIII. Żydowskie akcje dezinformacyjne

Żydzi, jak to bez trudu można naocznie stwierdzić, popadają we wściekłość, gdy ktoś wyjawia ich prawdziwe nazwisko, odkrywa ich prawdziwe zamiary, przejrzy ich podwójną grę. I po tym właśnie najłatwiej jest ich poznać. Po odruchu robaka, który - gdy ktoś podniesie kamień, pod jakim siedzi - zaczyna się wic i gwałtownie szukać kryjówki. Przede wszystkim jednak Żydzi starają się, aby ich prawdziwe cele były nieznane gojom i doszli w tej sztuce maskowania się do dużej biegłości.

1. Żydzi bardzo często udają Polaków, przybierając sobie, niekiedy bardzo piękne, polskie nazwiska (czasami jednak zawodzi ich wyczucie językowe i powstają rożne nazwiska-potworki, jak np. Kloakowski). W roli "Polaków" usiłują bagatelizować kwestie żydowską. Tych, którzy o niej mówią, okrzykują antysemitami, ksenofobami, faszystami, nazistami, oszołomami itp.
2. Usiłują macic gojom w głowie przez sztuczne rozróżnianie miedzy Żydem - członkiem narodu, a żydem - członkiem wspólnoty religijnej. Nazywają tez Żydami tylko wyznawców judaizmu - a cala reszta jest rzekomo "zasymilowana". Jest to oczywiście tzw. "żydowska prawda", gdyż według Sądu Najwyższego Izraela "Żyd nigdy nie przestaje być Żydem". Kropka.
3. Żydzi nienawidzą "Protokołów Mędrców Syjonu" i za wszelka cenę usiłują je zdezawuować, uczynić z nich jakieś olbrzymie antyżydowskie fałszerstwo. Żaden Żyd nie przyzna, ze "Protokoły" są prawdziwe. Po stosunku danego człowieka do "Protokołów" można z dużą trafnością osądzić, czy jest Żydem, nawet pozornie zasymilowanym. Daj Boże, aby wszystkie "fałszywki" tak wiernie opisywały żydowską mentalność oraz żydowskie cele i metody, jak czynią to "Protokoły".
4. Żydzi zaciekle zwalczają tzw. spiskowa teorie dziejów, próbują ją wszędzie ośmieszać.
5. Żydzi wyśmiewają albo nazywają rasizmem, gdy ktoś domaga się ujawnienia przynależności narodowej. Podczas fali wielkiej imigracji do USA wszystkie nacje miały wpisywana taka przynależność, niekiedy bardzo drobiazgowa (np. Górny Morawianin!). I tylko Żydzi zawzięcie walczyli o to, by nigdy nie podawać narodowości żydowskiej, lecz np. polska lub niemiecka, czyli kraju, w którym mieszkali.
6. Żydzi, udając Polaków, przejaskrawiają niekiedy aż poza granice absurdu negatywne opinie o Żydach. W ten sposób ośmieszają te opinie oraz osoby, które dopatrywałyby się w nich sensu - zarazem podważając wiarygodność wszelkich opinii o Żydach, nawet tych dobrze umotywowanych i słusznych.
7. Udawanie Polaków służy Żydom do jeszcze innego celu: jako "Polacy" przepraszają oni innych Żydów za rzekome zbrodnie narodu polskiego, co ułatwia "Przedsiębiorstwu Holocaust" wyciągać pieniądze od Polski, "odzyskiwać utracone mienie" oraz szkalować Polskę. Przykładem może tu służyć mgr Izaak Stolzman, prezydent Polski.
8. Żydzi praktykują "ekumenizm" w stosunku do Żydów i bratanie się z judaizmem (który nie ma nic wspólnego z pierwotna, natchniona religia żydowską, lecz jest tworem "uczonych" talmudystow - nierobów mitomanów i pasożytów). W tym celu również udają Polaków - Polaków "otwartych" na judaizm (np. zespól redakcyjny "Tygodnika Powszechnego", bp. Pieronek, abp. Zycinski). Posuwają się oni nawet do perfidnych twierdzeń, jakoby chrześcijaństwo wywodziło się z judaizmu (sic!!!).
9. No i oczywiście nie zapominajmy, ze gdy inne środki zawiodą, Żydzi nie cofają się przed najgorszymi obelgami i wyzwiskami (mówiącymi zresztą więcej o osobie, która je wypowiada, niż o osobie obrzucanej obelgami) - a nawet jawnymi pogróżkami. Rzadko zresztą za pogróżkami kryje się realna możliwość ich spełnienia; na ogol są to puste słowa (vide rozliczne pogrozki Macieja Kloakowskiego i toczone przez niego rzekomo "rozprawy sądowe", których liczba idzie już chyba w dziesiątki). Tym niemniej gwałtowność i wściekłość Żydów może zaszokować normalnego Polaka, niezdolnego do tak ogromnej, zajadlej nienawiści i skłonnego do wybaczania swym wrogom.
10. Warto tez wymienić lansowana przez krypto-żydo w teorie o rzekomo ogromnym wpływie żydostwa na polska kulturę. Wyrażają się oni pogardliwie o największych polskich pisarzach (Sienkiewicz, Prus) i zamiast nich usiłują wywyższyć np. Schultza, pisarza miernego, dobrego na lokalna skale społeczności żydowskiej w Pikutkowie.11. Żydzi nachalnie wciskają się do wszystkich polskich organizacji, a także sami zakładają rożne organizacje, jako niby "Polacy zatroskani o społeczeństwo". To stad biorą się rożne "Otwarte Rzeczypospolite", "Nigdy Więcej" albo "Związki Walki z Polskim Faszyzmem". Tymi organizacjami kierują Żydzi albo ich wierni szabesgoje. Zadaniem takich organizacji jest po prostu szkalowanie Polski i Polaków. Czule punkty żydostwaŻydzi żyją wśród nas, głęboko zakonspirowani, noszą piękne polskie nazwiska, są - a jakże - ochrzczeni, chodzą do kościoła, a nawet zostają księżmi i biskupami. Znają doskonale nasza mentalność, nasze tajemnice, są z nami powiązani relacjami zawodowymi, koleżeńskimi a nawet rodzinnymi. Oni wiedza o nas wszystko - my natomiast nie wiemy o nich prawie nic, nie mamy dostępu do ich struktur, nawet nie umiemy ich rozpoznawać - wiec nic dziwnego, ze maja nad nami olbrzymia przewagę. PonieważŻydzi posiadają władczą mentalność, są doskonale zorganizowani i solidarni - wiec opanowali pozycje kluczowe dla egzystencji i dla tożsamości kulturowej Narodu Polskiego. Konsekwentnie, krok po kroku, przerabiają nas na żydowskich Polaków poprzez zażydzenie kultury i wypłukiwanie z niej tego, co rodzimie polskie (katolicyzm, łagodność obyczajów, skromność, honor, chęć pomocy drugiemu człowiekowi itp).Zaś na płaszczyźnie materialnej zepchnęli Polaków do poziomu niewolników, w najlepszym razie parobków, zajętych jedynie biologicznym przetrwaniem, pozbawionych własnego warsztatu pracy, a wkrótce pozbawionego własnej ziemi, domów i mieszkań.

Benjamin Franklin o zagrożeniu dla USA

"Istnieje poważne zagrożenie dla USA.Tym zagrożeniem jest Żyd, gdyż w każdym kraju, gdzie Żydzi się osiedlili, doprowadzili do obniżenia poziomu moralności i handlowej uczciwości. Trzymają się na uboczu, nieprzystosowani. Próbują zniszczyć inne narody od strony finansowej, jak to było w przypadku Hiszpanii i Portugalii.Przez ponad 1700 lat uskarżali się na swój nieszczęsny los, mianowicie na to, że zostali wygnani ze swej ziemi, ale, proszę panów, gdyby cywilizowany świat oddał im dzisiaj z powrotem Palestynę, to natychmiast znaleźliby powód, żeby tam nie powrócić. Dlaczego? Ponieważ są wampirami, żyją z innych . Nie potrafią sami siebie utrzymać: muszą żyć z chrześcijan lub z innych ludzi, którzy nie przynależą do ich rasy.Jeżeli nie zostaną wyrzuceni ze Stanów Zjednoczonych na mocy konstytucji na okres co najmniej stu lat, to jeszcze napłyną do naszego kraju w takiej liczbie, ze zaczną tu rządzie i zniszczą nas przez zmianę formy naszego rządu za którą my Amerykanie przelewaliśmy krew i poświęcaliśmy nasze życie, dobytek i wolność osobistą. Jeżeli Żydzi nie zostaną wykluczeni z USA, to w ciągu dwustu lat nasze dzieci będą pracować w polu, aby ich wyżywić, podczas gdy oni będą z zadowoleniem zacierać ręce w swoich bankach.Ostrzegam was ponownię, jeśli nie wykluczycie [stąd] Żydów na zawsze, wasze dzieci i dzieci waszych dzieci będą was przeklinać w swoich pacierzach.Ideały Żydów nie są ideałami Amerykanów, i chociaż żyją oni wśród nas od pokoleń, ten lampart nie jest w stanie zmienić swojej skóry. Oni zagrażają naszym instytucjom, zatem powinni zostać wykluczeni stąd przez konstytucję."


Benjamin Franklin, Stany Zjednoczone Ameryki, 1789 r.

niedziela, 22 czerwca 2008

Pięć lat za poglądy !!!

Pięć lat więzienia - na tyle został skazany 67-letni niemiecki neonazista Ernst Zuendel, który publicznie twierdził, że zagłada Żydów to kłamstwo. Sędzia uznał, że mężczyzna podżega do nienawiści na tle rasowym. Zuendel podczas procesu nie okazał skruchy i szedł w zaparte, że zagłada Żydów przez nazistów to kłamstwo. Mówił, że może przeprosić naród żydowski za swój błąd, ale pod warunkiem, że zostanie powołana niezależna komisja, która zbada historię holokaustu i udowodni, że Zuendel nie ma racji.Sąd w niemieckim mieście Mannheim wymierzył mu najwyższą karę, jaką przewiduje kodeks za zaprzeczanie zagładzie Żydów.Zanim neonazista trafił przed sąd, niemieccy śledczy przez lata szukali go po świecie. Zuendel, który pochodzi z niemieckiego miasta Calbach, po wojnie wyemigrował do Kanady. Związał się ze skinami. W Toronto założył wydawnictwo, drukował gazetki nazistowskie, w których zaprzeczał, by zagłada Żydów miała kiedykolwiek miejsce. Następnie ruszył z produkcją filmów o tej tematyce. Otworzył też stronę internetową, na której umieszczał antysemickie teksty.Niemieckim oskarżycielom udało się złapać neonazistę w USA. Został przewieziony do Kanady. W więzieniu spędził dwa lata. Władze kanadyjskie deportowały go do Niemiec. Proces neofaszysty rozpoczął się jesienią 2005 roku.


Cytat z http://www.jewish.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=72

Pochodzenie nazwisk żydowskich

Nazwiska żydowskie
Wsrod zydow przez bardzo dlugi okres nie istnialo cos takiego jak nazwisko - ktore by okreslalo przynaleznosc do danego rodu. Cos przypominajacego nazwisko dotyczylo jedynie Kohenow i Lewitow - potomkow kaplanow sluzacych w swiatyni przez prawo religijne traktowanych inaczej niz pozostali Zydzi a wiec naturalnie wyodrebnionych ze spolecznosci. Nawet w tym przypadku Kohen czy Lewi stanowilo dodatkowa informacje a dana osobe identyfikowalo imie i imie ojca (lub matki) tak wiec byl Abram ben Jichak (abraham syn Izaaka) Rywkie bat Sara (rebeka, corka Sary) itd. W przypadku konwertytow stosowano imie ojca - Abraham, konwertytek - Sara. W przypadku znanych ludzi dodawano miejsce z ktorego pochodza lub przydomek np Izaak Slepy, Nachman z Braclawia itd.
Przydomki Żydow w Polsce.
Z biegiem czasu przydomki zaczynaly stanowic rodzaj nazwiska kiedy syn byl nazywany przydomkiem ojca - byly to zarowno okreslenia typu bialy, czarny jak i okreslenia miejsca pochodzenia np Niemiec, Polak, czy zawodu danego czlowieka lub jego ojca np magid, rabinowic(z) (syn rabina) Takie sa najstarsze znane przydomki i nazwiska polskich zydow i wystepuja glownie w jezyku polskim ale takze w zydowskim i hebrajskim, np weiss, bialy, biela, Niemiec, Aszkenaz, Rybak, Fiszer, Wasserman, Walfisz itp
Wraz z migracja zydow z terenow Niemiec, Bawarii i Austrii pojawia sie wiecej nazwisk pochodzacych jeszcze z poprzednich miejsc osiedlenia dosc typowych jak np slynni Rotschild (czerwowy szyld) Oppenheim (otwarty dom)ale i wiele poetyckich takich jak Szternharc, Grinsztajn, Goldberg, Kronenberg, Grinbaum, Weintraub itd upowszechniaja sie tez nazwiska zwiazane z pochodzeniem z danego rodu - Lewin, Kohen, Kaganowicz
W momencie kiedy pojawiaja sie Zydzi niekrolewscy wielu z nich nazywanych jest od miejscowosci w ktorych zamieszkuja lub nazwisk ich wlascicieli np Winnicki,
Zydzi Polscy dlugo przed zaborami w wiekszosci juz mieli nazwiska. Zmieniali je w uzasadnionych przypadkach np chrztu i adopcji przez rodzine szlachecka. Przyjmowali wowczas nazwisko szlachcica, ktory te adopcje przeprowadzil - stad tak duzo zydowskich, Branskich, Branickich, Baranowskich itd. Nowe nazwisko moglo tez wiazac sie z faktem chrztu - Krzyzanowski, Nowak, Nowicki, Nowinski, Polak, Dobrowolski itd lub z data, Kwietniewski, Majewski itp Dla przykladu wiekszosc Frankistow ktorzy przyjeli chrzest w 1795 przyjela nazwisko Majewski poniewaz stalo sie to w maju.
Tak wiec dlugo przed zaborami wielu Zydow mialo nazwiska brzmiace z polska. Sam fakt nadawania nazwisk przez wladze panstw zaborczych wiaze sie z masowym naplywem na tereny polskie zydow rosyjskich po wprowadzeniu strefy osiedlenia. niektorym z nich dawano szanse wyboruu nazwiska z reguly jednak odbywalo sie to arbitralnie. Z tego okresu pochodza nazwiska o zrodloslowie wywodzacym sie od nazw duzych miast np Warszawski, Warszauer, Krakauer, Krakowski, Poznanski oraz w wiekszosci nazwiska zwiazane z imieniem ojca lub jego zawodem np Abramowicz, Jakubowicz, Rabinowicz, lub pochodzeniem z Lewich lub Kohenow - Lewinski, Lewinson, Kaganowski, itp. W okresie miedzywojennym wraz z postepujaca laicyzacja srodowisk zydowskich i asymilacja wiele osob zmienialo nazwiska na brzmiace z polska niezaleznie od faktu przyjmowania chrztu lub nie. Z reguly odbywalo sie to na zasadzie tlumaczenia brzmiacego zydowsko nazwiska na polski lub przyjmowania popularnego nazwiska Nowak lub Kowalski.
Po wojnie wiele osob zdecydowalo sie na zmianie nazwiska po czesci ze strachu przed przesladowaniami, po czesci z checi calkowitej asymilacji, a wsrod czlonkow partii i zolnierzy LWP - z nakazu odgornego. Wiele z tych osob wlasciwie nie musialo zmieniac nazwiska. Wystarczylo by pozostaly przy nazwisku jakim sie poslugiwaly w czasie wojny. Z reguly bylo to nazwisko fikcyjne ze sfalszowanych dokumentow lub nazwisko i imie zmarlej osoby ktojej dokumentami sie poslugiwali, stad pochodzi np nazwisko mojej rodziny. Inne rejestrowaly jako nazwisko swoj pseudonim z czasow okupacji, lub po prostu wymyslaly w miare wiarygodne nazwisko. Musze tutaj poprawic kolege piszacego o osobach poslugujacych sie nazwiskami znanych arystokratow. Najprawdopodobniej to byly ich wlasciwe zydowskie nazwiska a nie zmienione. Noszenie takiego nazwiska w okresie stalinizmu z miejsca sugerujacego kazdemu ze dana osoba jest zydem lub co glupszym funkcjonariuszom ze arystokrata, nie bylo raczej dobrym pomyslem w czasach stalinizmu.
Podsumowujac. Oprocz nazwisk charakterystycznych Dla zydow wlasciwie trudno powiedziec o czyms takim jak nazwisko zydowskie. Polak noszacy nazwisko Weintraub czy Lewinski mogl miec zydowskich przodkow 60 lat temu albo 300 lat temu. Z kolei Polak noszacy nazwisko Branski, Baranowski, Krzyzanowski, Nowak, Kowalski, Kapusta, Polak ma mniej wiecej takie same szanse na przodkow zydowskich jak poprzednio wymieniony. Sa to nazwiska popularnie nie tylko wsrod wspolczesnych Żydow Polski ale i wsrod przedwojennej emigracji.

Poznaj ten kraj...

Czy nasi politycy jadą do Izraela aby się czegoś nauczyć ?

http://www.prezydent.pl/x.node?id=7542801

Coś na wesoło

Wirus kontra wirus

Rabin pobity w Leżajsku Grupa rozwścieczonych ortodoksyjnych Żydów brutalnie pobiła jednego z najważniejszych austriackich rabinów. Przed linczem uratowali go polscy policjanci Rabin Moishe Arye Friedman nie będzie miło wspominał pobytu w naszym kraju. W Leżajsku, gdzie brał udział w dorocznych uroczystościach na cześć XVIII-wiecznego cadyka Elimelecha Weissbluma, rzucił się na niego rozwścieczony tłum. Rabin był bity pięściami, a gdy upadł, brutalnie skopany. - Tłuczono mnie po całym ciele. Ci bandyci krzyczeli, że mnie zamordują. Byłem przerażony, byłem pewien, że to koniec - opowiada "Rz" rabin Friedman. Przed linczem uratował go patrol polskiej policji. Czy rabin padł ofiarą przestępstwa na tle rasistowskim? Czy napadli go "polscy antysemici"? Nic podobnego. Zaatakowali go jego współwyznawcy - ortodoksyjni żydzi, w tym kilku rabinów. Przyjaciel Ahmadineżada Friedman należy do żydów antysyjonistów. Kilka miesięcy temu wziął udział w konferencji negacjonistów Holokaustu w Teheranie. Podczas imprezy obściskiwał się z prezydentem Iranu Mahmudem Ahmadineżadem, który wzywa do "wymazania Izraela z mapy świata", a Zagładę nazywa mitem. Zdjęcia z tego spotkania obiegły cały świat. -Z każdym ciosem, który mu zadawałem, czułem, jakbym przemawiał w imieniu sześciu milionów zamordowanych, zagazowanych Żydów. Stłukliśmy go tak, że długo to popamięta -powiedział "Rz" jeden z uczestników zajścia Jehuda Meszi-Zahaw. Przed wizytą w Leżajsku odwiedził wraz z kolegami Auschwitz. - Gdy go zobaczyliśmy następnego dnia, nie mogliśmy stać z założonymi rękami. Meszi-Zahaw stoi na czele izraelskiej organizacji humanitarnej ZAKA, której członkowie zbierająszczątki ciał w miejscach, gdzie doszło do zamachów terrorystycznych. Pobity rabin Friedman do dzisiaj przechodzi rekonwalescencję w jednej z wiedeńskich klinik. Boli go kręgosłup, głowa, jest cały posiniaczony. -To prawda, że policjanci mnie uratowali. Ale wcześniej przez dwadzieścia minut, kiedy mnie bito, nie reagowali - podkreśla. Dodaje, że zamierza pozwać polską policję do sądu. Izrael musi zniknąć Policjanci z Komendy Powiatowej w Leżajsku są tym oskarżeniem zaskoczeni. -Pierwsze słyszę. Interwencja była jak najbardziej prawidłowa - powiedziała "Rz" starsza aspirantka Barbara Królikowska. -Gdy tylko ci panowie zaczęli krzyczeć i szarpać poszkodowanego, wkroczyliśmy do akcji -podkreśla. Pobicie w Polsce to niejedyny problem Friedmana. Niedawno z powodu jego poglądów z żydowskiej szkoły wyrzucono siedmioro jego dzieci. Musiał interweniować austriacki sąd. Rabin deklaruje jednak, że nie zamierza rezygnować ze swoich przekonań. -Izrael to agresywne państwo, które nie powinno istnieć. Im szybciej się rozpadnie, tym lepiej. Jego istnienie to obraza dla Boga -podkreśla. Irytuje go też podejście większości współwyznawców do Zagłady. -Stała się ona dla nich nową religią. Zapominają o prawdziwym Bogu. Co więcej, za pomocą Holokaustu szantażują świat -przekonuje.
PIOTR ZYCHOWICZ

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_070316/swiat/swiat_a_2.html

Koszerne mordobicie

Włoch mieszkający na krakowskim Kazimierzu poprosił o wyłączenie silnika w autobusie izraelskiej wycieczki. W odpowiedzi został brutalnie pobity przez ochroniarzy. Efekt: kilka dni spędził na obserwacji w szpitalu, ma zwichnięte barki, otarcia i siniaki na nadgarstkach, plecach oraz brzuchu O sprawie napisała Gazeta Wyborcza. W środę przed południem przed dom, w którym mieszka Roberto, podjechały autokary z wycieczką z Izraela. Przez ponad 20 min. stały tam z włączonymi silnikami (mimo iż przepisy dopuszczają postój do 10 min.), co sprawiało wiele hałasu mieszkańcom ulicy. Włoch podszedł do kierowcy pierwszego z autokarów i poprosił go o wyłączenie silnika. Jak mówi gazecie: "Zostałem zlekceważony. Powiedziałem, że my tu próbujemy normalnie żyć i on ma natychmiast wyłączyć silnik. Zdenerwowałem się, ale cały czas stałem poza pojazdem. Wtedy z głębi autobusu podszedł do mnie ochroniarz. Odepchnął mnie. Za chwilę w moim kierunku ruszyło czterech innych bodyguardów z pozostałych autokarów. Przestraszyłem się, więc dla obrony podniosłem z ziemi duży kamień. Podziałało - ochroniarze uspokoili się. Jednak gdy odłożyłem głaz, zaatakowali mnie. Po chwili skuli mnie plastikowymi kajdankami i wygięli ręce na wysokość głowy. Rzucili skutego na ziemię, wylądowałem twarzą w psich odchodach. Gdy chciałem się podnieść, kopali mnie po całym ciele. Nagle wszyscy rozbiegli się po autokarach i odjechali. A ja zostałem skuty na ziemi". Bezkarne pobicie mieszkańca Krakowa (który przypadkowo jest Włochem) za domaganie sie respektowania polskiego prawa na swojej ulicy przez ochroniarzy wycieczki z Izraela. Dlaczego taki incydent mnie nie dziwi? Może dlatego, że przez wiele lat mieszkałem na krakowskim Kazimierzu i o podobnych zdarzeniach słyszałem nieraz. Wielokrotnie też widziałem, jak polska policja posłusznie wykonuje polecenia izraelskich ochroniarzy. Ileż to razy mieszkańcy muszą usuwać z ulicy swoje samochody, bo… przyjeżdża wycieczka z Izraea i trzeba oczyszczać ulice z aut ich mieszkańców. Pozostają wtedy tylko niby opuszczone furgonetki z ciemnymi szybami (można wtedy zapukać i pomachać Mossadowi). Tajemnicą poliszynela jest też to, iż “ochroniarze” izraelskich wycieczek oczywiście noszą broń. W każdym izrealskim autokarze znajduje się więc broń i człowiek szkolony do jej użycia. Panowie ci operują u nas jak u siebie, a policja wydaje się być chłopcami na posyłki. Jak to się ma do polskiego prawa? Czy cudzoziemcy przyjeżdząjący w celach turystycznych do naszego kraju mogą przywozić ze sobą broń i posiadać ją w czasie swojego pobytu w Polsce? Kraków jest jednakowo gościnny dla turystów z każdego kraju. Problem w tym, że tylko turyści z jednego państwa czują się na specjalnych prawach (a raczej ponad prawem), przyjeżdżają z uzbrojoną ochroną, wymagają wielkiego zaangażowania ze strony polskiej policji, a prawo kraju ich goszczącego mają w "głębokim poważaniu". Pobity Roberto dziwi się na łamach gazety: "Jak to jest, że można tak sponiewierać człowieka w wolnym kraju?" Ja natomiast dziwię się tylko, że oto po raz pierwszy słyszę o takim incydencie wreszcie z mediów. Może dlatego, iż poszkodowany był Włochem. Ambasada Izraela zdobyła się nawet na przeprosiny. Śmiem twierdzić, że gdyby to był Polak, mielibyśmy do czynienia z kolejnym wybrykiem o antysemickim podłożu.

Kilka ciekawych słów

"Faszyzm, nazizm, ksenofobia, homofobia…i kilka innych modnych słów.
Ile razy zostałeś nazwany faszystą? Ile razy ktoś mówił, że jesteś homofobem, tępym rasistą. Ile razy posądzano Cię o posiadanie wąskiego horyzontu myślowego?
Wiem, takich sytuacji było wiele. Każdy z nas to przechodził i pewnie nie jeden raz jeszcze przejdzie. Czas się przyzwyczaić, to są właśnie uroki demokracji i wolności słowa…szkoda tylko, że przysługuje ona wszystkim, szczególnie naszym przeciwnikom, tylko nie nam.
Przykładów jest wiele, najlepsze to uchwały OBWE dotyczące „dyskryminacji ze względu na wyznanie, przynależność rasową (…) przekonania” (oczywiście to działa tylko i wyłącznie w jedna stronę).
Ś mieszy mnie, chociaż chyba bardziej powinno zasmucać, że ludzie mówiący otwarcie o kraju i narodzie, mający na uwadze jego dobro i odnoszący się niechętnie do imigrantów, nazywani są z miejsca faszystami/nazistami/rasistami/ksenofobami etc.
Osobiście nie mam nic przeciwko faszyzmowi ani Narodowemu – Socjalizmowi, wręcz przeciwnie. Ale kampania medialna, wywołana po zakończeniu II Wojny Światowej, robi ludziom skutecznie wodę z mózgów. Począwszy od przedstawiania w niekorzystnym świetle faszyzmu, jako ustroju narodowego, poprzez negację ideałów, jakie prezentowali sobą żołnierze Waffen – SS i wreszcie wyolbrzymianie tzw. „holokaustu”, który swoją drogą przerodził się w dzisiejszych czasach w „shoah-bussines”, słowa takie jak faszyzm, nabrały pejoratywnego znaczenia. Nazwanie kogoś faszystą w miejscu publicznym ściąga na daną osobę spojrzenia gapiów i czasami nieprzyjemne komentarze.
Fakt władzy mediów jest niepodważalny. Mogą one zniszczyć człowieka, a kierowane są, przynajmniej jak na dzień dzisiejszy, przez czerwonych. Wiadomo, jaki jest ich stosunek do nas, osób wierzących w naród, rasę i mających w pamięci zbrodnie popełnione przez komunistów. W wypowiedziach uważać należy nawet na porównania i okoliczności, w jakich się występuje. Podam tu przykład mojego kolegi, znanego z uciętej przez TVN wypowiedzi z Parady Normalności: „moim zdaniem trzeba ich wyplenić (…) Hitler miał na to sposoby”. Oczywiście sprostowanie, że nie popiera działań Fuhrera nie zostało pokazane, przez co chłopak miał problemy.
Oczywiście został nazwany rasistą i homofobem (to drugie słowo jest ostatnio bardzo modne, muszę je chyba dodać do słownika w Wordzie). Osobiście nie wiem, co rasizm ma do nietolerancji względem dewiacji seksualnych, ale może mój tok myślenia jest zły.
Określenie „homofobia” robi furorę większą niż pokrewna etymologicznie „ksenofobia”. Wylansowane zostało zresztą przez środowiska dewiantów i życiowych nieudaczników pokroju Kornaka, którzy są zbyt słabi, by przeciwstawić się systemowi – wolą go wspomagać i zbierać profity z tego tytułu. Oczywiście wśród dewiantów znajduje się też wielu ideowców, którzy dzięki systemowi i mediom, które są w ich rękach, próbują wmówić nam, że to brak tolerancji dla zachowań homoseksualnych jest nienormalny.
Bardzo łatwo także o zaszufladkowanie wśród rasistów i ksenofobów. Wystarczy, że masz na uwadze po pierwsze dobro kraju i jego społeczeństwa, więc krzywo patrzysz na emigrantów, którzy chcą tu zamieszkać, bo w ich kraju nie ma pracy. Oczywiście zdajesz sobie sprawę, że to nasi rodacy powinni zajmować tu miejsca pracy, a nie Ci, którzy tu przyjechali, osiedlili się i maja zamiar żyć, płodzić dzieci i zostać. Nie godzisz się na to, więc licz się z nazwaniem Cię ksenofobem. Gorzej, jeśli Ci imigranci są kolorowi. Wtedy jesteś rasistą...przynajmniej w mniemaniu systemu. Nieważne, czy jesteś Narodowym – Socjalistą, fanatykiem White Power, czy może zwykłym człowiekiem nie zaangażowanym w Ruch – ZOG i jego sługusy będą się starać przyszyć Ci łatkę, zaszufladkować.
Pierwszy raz stało się tak, że kolorowa osoba została wybrana na posła Sejmu RP. Wniosek jest jeden – tracimy nasz kraj. Ziemia, o którą walczyli nasi przodkowie, okupiona krwią wielu patriotów wymyka się nam z rąk. Fakt sprawowania władzy przez żydów jest niepodważalny, teraz doszedł nam poseł z Bangladeszu, który nawet nie potrafi poprawnie mówić po polsku,…ale taka krytyka jest oczywiście postrzegana jako rasizm. Studenci z Afryki, zabierający miejsca edukacji Białym też pewnie powinniśmy uznawać za normalne. Jednak tego nie robimy, w przeciwieństwie do zaślepionej zachodnim stylem życia części społeczeństwa.
Teraz modna jest tolerancja, w dobrym guście jest mieć kumpla pedała, znać jakiegoś kolorowego.
Jednak czegokolwiek by nie mówili, stosunki pederastów nie będą dla nas nigdy normą, mieszane rasowo związki także. Żyd i kolorowy zawsze będą obcymi na naszej ziemi. Nie zmienią tego neologizmy wprowadzane przez sługusów systemu mające na celu opisać nas i nasze „aspołeczne zachowania”. Ważne, że nadal wiemy, kim jesteśmy i po co żyjemy."Tekst zapożyczony
Salut B&B Poland

We killed Jesus, we're proud of it

Prawdziwe oblicze żydostwa

Historia Mądrością Narodów
czyli co wielcy, sławni i znani tego świata mówili, pisali i postanawiali o żydach

Ku przestrodze!
Dedykujemy kpiarzom, ignorantom i głupcom...
zachecamy do przeczytania, bardzo pouczajaca lektura,
... czyzby przez wszystkie te wieki i wszyscy ci ludzie klamali? a moze przesadzali? ...albo, pewnie byli "antysemitami" ...
Kwestia żydowska nie od dziś budzi wielkie emocje. Nie jest to jedynie spuścizna ostatnich 100 czy 200 lat, w ciągu których żydowska plaga z wegetującej na społecznym marginesie bandy cwanych złodziei i krętaczy przepoczwarzyła się w zagrażającą całemu światu i cywilizacji globalną bestię. Problem ten jest o wiele starszy. Już w zamierzchłej przeszłości przed żydami ostrzegały najświatlejsze, najznakomitsze umysły każdej epoki. Niestety, spotykając się z ogólną ignorancją tego problemu: z niedocenianiem sprytu wrednych żydowskich lichwiarzy, podżegaczy wojennych i morderców niewinnych dzieci, którzy w obliczu zagrożenia od zawsze udawali przed naiwnymi gojami niewinne baranki, biorąc ich na litość, naiwność i prostoduszność - niemożliwym było podjąć skuteczne działania dla zabezpieczenia lepszego jutra, co też czujny i bystry wróg bezlitośnie wykorzystywał dla swoich celów, a w wyniku czego mamy dziś to, co mamy.
Obecne panowanie żydów nad pieniędzmi, kredytami i bankami, prasą, filmem, telewizją i życiem kulturalnym społeczeństw, przy częściowym wykorzystaniu w przeszłości różnych form terroru dla wyniszczenia inteligencji i uformowania nowej pod swoje dyktando - spowodowało ogólne odwrócenie tej sytuacji: dziś to żydzi kreują się na naród wzorcowy, a wszelka ich krytyka uchodzi za przejaw ciemnoty i wstecznictwa.
Żeby jednak zbytnio nie przedłużać, przejdźmy już do sedna tematu - czytając, proszę tylko pamiętać, że ci ludzie - ludzie powszechnie szanowani, wielcy, mądrzy i poważni, wyrażali swe myśli otwarcie i bez obaw, że jakiś pseudo-inteligent Adam Michnik vel Aaron Szechter czy inne obrzezane ścierwo przylepi im dyskredytującą ponoć etykietkę ksenofoba, jak ma to miejsce dzisiaj, a jego bracia z wymiaru niesprawiedliwości nadadzą temu charakter kryminogenny.
Wtedy mówienie prawdy było naturalne i nie wymagało odwagi jak dziś.
A więc - zaczynamy:
1. Cyceron / właśc. Marcus Tullius Cicero / (106-43 p.J.Ch. - p.n.e.), rzymski mąż stanu, wybitny mówca, pisarz i filozof: "Żydzi to siła ciemna i odpychająca. Wiadomo jacy są liczni, jak solidarni i jaką w swej spójności rozporządzają siłą. To naród łotrów i oszustów."
2. Diodor (30 p.n.e.-20 n.e.): "Już doradcy i przyjaciele króla Antiocha (242-187 przed Chryst.) radzili królowi, by wytępił naród żydowski do szczętu, gdyż żydzi, jako jedyny naród na świecie, opierali się wszelkiemu zmieszaniu się z innymi narodami. Uważali wszelkie inne narody za wrogów swoich i przenosili nienawiść tą, jako dziedzictwo na dalsze pokolenia. Księgi ich święte, zawierają wrogie dla całej ludzkości i niesprawiedliwe przepisy."
3. Jezus Chrystus ( 0-33 n.e.), Biblia Święta; wydawca: Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1959: "Wyście z ojca diabła i pożądliwości ojca waszego czynić chcecie; on ci był mężobójcą od początku i w prawdzie nie został, bo w nim prawdy nie masz: gdy mówi kłamstwo, z swego własnego mówi, iż jest kłamcą i ojcem kłamstwa" (patrz Moj. 3,4; 1 Jan 3,8).
4. Tacyt (ok.55-120 n.e.): "Prawa żydowskie stoją w sprzeczności do praw wszystkich innych narodów. Pogardzanym jest u nich wszystko, co dla nas jest święte i odwrotnie: miłe jest wszystko, co w nas obrzydzenie wzbudza. Żyją ściśle zespoleni, wspierając się nawzajem, nienawidząc natomiast obcych i rozkładając ich."
5. Kasjusz Dio (ok. 155-235 n.e.), historyk rzymski - opisywal barbarzynskie powstanie Zydów przeciw Imperium Rzym­skiemu, które uznano za punkt zwrotny w losach panstwa: "Żydzi niszczyli tak Greków, jak i Rzymian. Jedli ciala swych ofiar, robili sobie pasy z ich wnętrzności i nurzali się w ich krwi. 220 000 ludzi straciło życie w Cyrenie, 240 000 na Cyprze, toteż żydzi nie mogą dziś postawić stopy na tej wyspie!"
6. Tertulian (ok.160-220 n.e.), religioznawca: "Synagogi żydowskie są źródłem, skąd się rozchodzą prześladowania."
7. Mahomet (571-632 n.e.), według Koranu, l. Sura, str. 178: "Nie przestawaj w odkrywaniu oszustw dzieci Izraela. Oszustami bowiem są oni z małymi wyjątkami."
8. św. Tomasz z Akwinu (1225-1274), filozof, teolog: "Żydom nie powinno się pozwolić, aby zatrzymali to, co uzyskują z lichwy; najlepiej byłoby, aby skłonić ich do pracy tak, że mogliby zarabiać na życie zamiast nie robić nic oprócz pielęgnowania swego skąpstwa."
9. Jan Długosz (1415-80): "Żydzi mieszkający w Krakowie, zamordowali chrześcijańskie dziecię i w jego krwi spełniali obrzydliwe praktyki. Na kapłana, wiozącego wiatyk do chorego, rzucali kamieniami."
10. Marcin Luter (1483-1546), z 32 tomu jego dzieł: "Nigdy nie było pod słońcem narodu krwi rządniejszego i mściwszego niż ci, którym się zdaje, że są narodem przez Boga wybranym, aby obowiązani byli i musieli mordować pogan. Największą rzeczą, jaką spodziewają się od swego mesjasza, jest to, że powi­nien swym mieczem wymordować i zatracić cały świat. Żyd, to jest serce żydowskie, jest drewniano - kamienno - diabelsko - stalowo twarde, niczym niewzruszalne... Gdy przyjdzie mesjasz, to on ma zabrać całemu światu złoto i srebro i pomiędzy siebie rozdzielić (...)
Pod ich bożnice i szkoły należy podkładać ogień, a kto może, niech dorzuca do niego smoły i siarki. Kto dorzuciłby do tego piekielnego ognia, uczyniłby dobrze. A czego nie chwyci się ogień, potrzeba posypać grubo ziemią, żeby żaden człowiek nigdy nie zobaczył kamyka lub żużla z tego. Tak samo trzeba połamać i zniszczyć ich domy, a ich samych jak cyganów pozamykać pod dachem lub w chlewie, aby wiedzieli, że nie są panami świata. Potrzeba żydom odebrać urzędową opiekę i zamknąć przed nimi drogi, bo nic na wsi nie mają do szukania. Potrzeba zakazać wszelkiej lichwy i odebrać im wszelki majątek, klejnoty, złoto i srebro, bo wszystko, co posiadają, ukradli swoim rozbojem lichwiarskim, bo w inny sposób żyć nie umieją (...)
Bogacą się naszym potem i naszą krwawicą, my stajemy się coraz biedniejsi wskutek wyzysku. Wysysają nas jak pijawki, jak zmora leżą nam na piersiach te próżniacze szelmy i leniwce. Te brzuchacze chlają i żrą i dobre czasy spędzają w naszym domu, za to wszystko bluźnią jeszcze Panu Jezusowi, Kościołom, książętom i nam wszystkim grożą i życzą śmierci i wszelkiego nieszczęścia (...) A wy, moi kochani panowie, przyjaciele pastorzy i kaznodzieje, przypomi­nam wam wierność obowiązkom, abyście bronili parafian, jak to czynić umiecie, od zguby wiecznej - aby strzegli się żydów i unikali ich, o ile mogą.
11. Jan Dantyszek (1485-1548), Błędy talmudowe - 1520 :
"Naród żydów jest gruby, bez wszelkiej ludzkości,Pełen wszelkiej rozpusty, także i wściekłości.Trwa w nim upór niezmierny, naród to zdradliwy,Usty pochlebiający, czołem niewstydliwy.Wszędzie stroi zasadzki, jednak nierozumny,Omylny i zwodzący, obmierzły i dumny."
12. Szymon Syreński - Syreniusz (1541-1611), lekarz, botanik, jeden z pierwszych polskich przyrodników, absolwent uniwersytetów w Krakowie, Inglostadt i w Padwie, profesor medycyny Akademii Krakowskiej: "Złośliwi żydowie niewinne dziatki chrzescijanskie z okrutnego postanowienia co rok zabijaja y haniebnie morduja."
13. Giordano Bruno (1548-1600), włoski astronom i matematyk: "Żydzi stanowią taki zadżumiony, trędowaty i niebezpieczny dla wszystkiego ród, że na nic innego nie zasługują, jak na wytępienie jeszcze przed urodzeniem. Żydzi są wyrzutkiem ludzkości, najbardziej zepsutym i niegodziwym narodem na świecie, o mentalności i skłonnościach najpodlejszych i najbrudniejszych."
"To zawsze czolgajace sie i zamkniete w sobie plemie nieznosne dla innych narodów, zwierzeco je nienawidzi i jest slusznie przez nich nienawidzone". "Speccio della bestia triomfante"
14. Voltaire (1694-1778), francuski publicysta, filozof, dramaturg, poeta, historyk i prozaik, zaciekły postępowiec, mason, wróg katolicyzmu, ...i żydostwa: "Dlaczego Żydzi są znienawidzeni? Jest to nieuchronny skutek ich praw: albo muszą pokonać każdego, albo być znienawidzonymi przez całą ludzkość (...)
Naród żydowski ośmiela się ujawniać nieprzejednaną nienawiść do wszystkich narodów i buntuje się przeciwko wszystkim prawom; zawsze zabobonny, zawsze zawistny za wszelkie dobro należące do innych, zawsze barbarzyński - pozorny w nieszczęściu i zuchwały w powodzeniu" (...) ( "Essai sur les moeurs").
"Znajdziecie w Żydach jedynie niedouczony i barbarzyński naród, który przez długi czas łączył skąpstwo z najbardziej obrzydłymi zabobonami i nieprzezwyciężoną nienawiścią do ludów, które ich tolerują i na których Żydzi się bogacą" ("Juif" Dictionnaire Philosophique)
Żydzi nie są niczym więcej, jak nieuświadomionym i barbarzyńskim ludem, który od długich czasów łączy w sobie najbrudniejszy egoizm z obrzydliwym zabobonem i nieugaszoną nienawiścią do wszystkich narodów, które ich znoszą i na których się wzbogacają (...)
Wszyscy oni mają wrodzony fanatyzm, tak jak Bretończycy czy Niemcy rodzący się z jasnymi włosami. Nie byłbym ani trochę zdziwiony, gdyby ten naród stał się śmiertelnym zagrożeniem dla ludzkości. ("Letters de Memmiusa Ciceron" 1771)
15. Denis Diderot (1713-1784), pisarz i filozof, mason i libertyn francuski, autor m.in. Wielkiej Encyklopedii Francuskiej. Zydowscy pisarze narzekali, ze jego „Encyklopedia", biblia przedrewolucyjnego oswiecenia francuskiego, jest "antysemicka". Inne pisma Diderota sa podobnie nieprzyjazne Zydom: "Ty, zły i brutalny narodzie, podły i wulgarny ludzie, niewolnicy godni jarzma, które dźwigacie... Idźcie, weźzcie swoje księgi i odejdźcie. Talmud nauczył żydów kraść własność chrześcijan, uważać ich za dzikie bestie, popychać ich w przepaść... zabijać ich bezkarnie i co rano rzucać w nich bluźnierstwem."
16. Maria Teresa (1717-1780), cesarzowa Austrii: "Nie znam gorszej dżumy dla państwa od narodu, który przez oszustwa, lichwę i umowy pieniężne przyprowadza lud do stanu żebraczego oraz wykonuje wszystkie czyny, którymi uczciwy człowiek się brzydzi. Wobec tego, należy ich jak najmożliwiej od nas (odtąd) wstrzymywać i liczbę ich zmniejszać. Jesteśmy zdziwieni z istnienia nienawiści i pogardy, którymi wszystkie narody żydów traktowały. Jest to nieuchronne następstwo ich, żydów, zachowania się. Huroni, Kanadyjczycy, Irokezi byli filozofami humanitaryzmu w porównaniu z Izraelitami."
17. Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), mason, największy poeta niemiecki: "Naród żydowski nigdy nie był wiele wart, jak mu to zresztą po tysiąc razy zarzucali jego wodzowie, sędziowie i prorocy. Mało posiada szlachetnych przymiotów, a wszystkie wady razem wziąwszy innych narodów.
Cóż można bowiem powiedzieć o takim narodzie, który w swej wielowiekowej wędrówce znaczy tylko ślady zepsucia i wyzysku innych narodów? Nikt też się dziwić nie może, że nie mamy do Żydów zaufania i że uważamy za obowiązek strzec naszej kultury od skażenia jej przez nich"
18. STANISŁAW STASZIC (1755-1826), najwybitniejszy polski myśliciel oświecenia, wybitny działacz społeczno-polityczny, czołowy przedstawiciel obozu reform społecznych w okresie Sejmu Czteroletniego; „Przestroga dla Polski - 1770: "Żydostwo to letnia i zimowa szarańcza naszego kraju, która zaraża powietrze zgnilizną, roznosi próżniaczego ducha swych ojców, wśród pracowitego ludu utrzymać się nie może i tam tylko się gnieździ i mnoży, gdzie próżniactwo ma ochronę."
Tenże: "O przyczynach szkodliwości żydów, 1816r.: "Żydzi byli zarazą wewnątrz, zarazą ciągle polityczne ciało słabiącą i nędzniącą. Chociażby nawet to ciało nie było podzielone (mowa o rozbiorze Polski - uw. autora), chociażby po podziale zjednoczone zostało, przecież z tą wewnętrzną skazą nigdy nie nabierze właściwych sobie sił ani czerstwości - musi być zawsze tylko słabe, wynędzniałe i nikczemne."
19. Napoleon I (1769-1821), Cesarz Francuzów, generał; Reflexions z dn. 7.V.1806r: "Zydzi dostarczyli ludzi do mojej armii w czasie kampanii w Polsce, ale powinni zwrócic mi koszty: szybko przekonalem sie, ze nie nadaja sie do niczego oprócz sprzedawania starych lachów (...)
Nalezy wszedzie oglosic, ze ogólny dobry stan jest zagrozony. Rzad nie moze patrzec obojetnie, jak jeden zaslugujacy na pogar­de naród obejmuje w posiadanie wszystkie prowincje Francji. Zydzi maja byc traktowani szczególnie. Tworza oni panstwo w panstwie. Nie moze naród francuski skonczyc pod rzadami najlichszego z narodów. Zydzi to glówni rabusie doby wspólczesnej; to sepy ludzkosci...
Nalezy ich traktowac z polityczna sprawiedliwoscia, nie sprawiedliwoscia obywatelska. Nie sa to prawdziwi obywatele (...)
Zydzi praktykuja lichwe od czasów Mojzesza i uciskali inne ludy. Chrzescijanie tylko czasem trudnili sie lichwa, popadajac tym samym w nielaske. Powinnismy odsunac Zydów od handlu, poniewaz naduzywaja swoich praw ...
Zlo tkwiace w Zydach nie wynika z cech poszczególnych ludzi, ale z podstawowej wady tego narodu".
20. Janusz Iwaszkiewicz (1796-1864), „Litwa w r. 1812, 1912: "Jeszcze przed wojną żydzi manifestacyjnie zaznaczali swoje sympatie dla rządu rosyjskiego, brali gorący udział w owacyjnych powitaniach cesarza Aleksandra, ustanawiali posty, zanosili po synagogach modły o powodzenie rosyjskiego oręża... Denuncjowali osoby biorące udział w nowej administracji, oraz wszystkich, którzy przystąpili do konferencji generalnej."
21. Helmuth von Moltke (st., 1800-1891), Wewnętrzne stosunki w Polsce, Berlin 1832 r.: "Pomimo swego rozproszenia, żydzi są silnie związani miedzy sobą. Nieznani władcy kierują nimi konsekwentnie do swych ogólnych celów. Odrzucając wszelkie usiłowania przez rząd ich zasymilowania, żydzi zawsze i wszędzie tworzą państwo w państwie, a w Polsce stali się głęboką, jątrzącą raną na ciele tego pięknego kraju."
22. George Sand (1804-1876) najsłynniejsza pisarka francuska: "W Żydzie - tułaczu widziałam uosobienie narodu żydowskiego, wygnanego w średniowieczu. Jednak znów są oni bogaci, co zawdzięczają swej prymitywnej chciwości i niezmordowanej aktywności. Ze swym hardym sercem w stosunku do ludzi innych wyznań i ras chcą uczynić siebie królami świata. Lud ten zawdzięcza swemu uporowi to, że Francja w ciągu 50 lat będzie zjudaizowana. Niektórzy mądrzy Żydzi, już to zapowiadają."
23. Franciszek Liszt (1811-1886), znany kompozytor: "Nadejdzie dzień, gdy wszystkie narody, wśród których zamieszkują Żydzi, będą musiały podnieść kwestię wygnania ich! Kwestię rozstrzygającą między życiem i śmiercią, zdrowiem i chroniczną chorobą, spokojem i nieustanną gorączką społeczną."
24. Ryszard Wagner (1813-1883), kompozytor niemiecki, z ksiazki "Judaism in Musie": "Żyd nigdy nie miał własnej sztuki (...) Jak długo odrębna sztuka muzyczna miała prawdziwą, organi­czną potrzebę życia, kiedyś, w epoce Mozarta i Beethovena, nie było kompozytorów żydowskich: było rzeczą niemożliwą dla elementu obcego temu żywemu organizmowi, aby brał udział w i tworzeniu go. Dopiero, gdy wewnętrzna śmierć ciała jest widocz­na, zewnętrzne elementy mają możność zdobywania - tylko w celu zniszczenia. (...) Jednego jestem pewien: żydzi zdobyli wpływ na nasze życie umysłowe, co objawia się w załamaniu i sfałszowaniu naszych najwyższych tendencji kulturowych."
25. Otto von Bismarck (1815-1898), w mowie z 15 maja 1847 r.:"Sądzę, że osiedleni w Poznańskiem żydzi, chociażby im dozwolono, nie pójdą wielką masą do prowincji niemieckich, gdyż nie chciałbym drażliwego użyć wyrażenia - bezmyślność charakteru polskiego pod względem dóbr doczesnych czyniła zawsze z Polski eldorado dla żydów.
W rozmowie z A.Tatiszczewem, Bismarck powiedział: "Po co Pan Bóg stworzył żydów polskich, jak nie po to, abyśmy z nich mieli służbę szpiegowską?"
26. Karol Marks (1818-1883), ideolog komunizmu, ukrywający fakt bycia żydem, żydowski twórca komunizmu a jednocześnie ekonomiczny "antysemita": "Bogiem żydów jest weksel. Twardą naturę żydowskiego charakteru nie należy tłumaczyć ich religią, ale tym, co służy za podstawę religii żydowskiej, mianowicie ich egoizmem (...) Co jest podstawą żydostwa? Korzyść własna. Co jest świeckim obyczajem żydów? - szachrajstwo. Co jest istotnym bogiem żydów? Pieniądz."
"Co otoczone jest kultem u Żyda? Oszustwa (Schaher)! Kto jest jego doczesnym bogiem? Pieniądz (Geld)! Glob ziemski jest dla nich jedną wielką giełdą. Właściwym bogiem Żydów jest weksel. Jehowa jest tylko iluzorycznym wekslem" ("W kwestii żydowskiej")
27. Teodor Dostojewski - rosyjski monarchista, r. 1880:"Izrael i jego banki sa teraz panami: Europy, nauki, cywilizacji, socjalizmu. Socjalizmu w szczególnosci - to im pomaga w tepie­niu chrzescijanstwa i niszczeniu naszej cywilizacji".
28. Mark Twain (1835-1910), najwybitniejszy amerykanski pisarz XIX w.:"W stanach bawelnianych po wojnie Zyd wzrastal w sile, zalozyl sklep na plantacji, dostarczal Murzynom wszystkiego, czego chcieli na kredyt, a w koncu sezonu byl posiadaczem udzialu Murzynów w zbiorach tegorocznych i czesciowo przyszlorocznych (...)
Zyd byl zawsze gotów pozyczac za plony. Gdy przyszedl dzien zbioru, stawal sie wlascicielem plonów, za rok - gospodarstwa (...)
Protestanci przesladowali katolików - ale nie pozbawiali ich zycia. Katolicy przesladowali protestantów - ale nigdy nie pozbawiali ich mozliwosci pracy na ziemi czy w warsztacie. Jestem przekonany, ze Ukrzyzowanie nie ma wiele wspólnego ze stosunkiem swiata do Zydów; ze przyczyny tego sa znacznie starsze niz tamto wydarzenie. Zapewne przesladowanie Zydów nie ma nic wspólnego z uprzedzeniami religijnymi (...)
Powiecie, ze Zydzi sa wszedzie nieliczni. Gdy przeczytalem w Encyclopedia Britannica, ze populacja zydowska w USA liczy 250 tysiecy, napisalem do wydawcy i wyjasnilem mu, ze osobiscie znam duzo wiecej Zydów i ze na pewno nastapil blad, a powinno byc 25 milionów. Ludzie mówili mi, ze maja powód podejrzewac, iz dla przyczyn finansowych wielu Zydów nie przyznaje sie, ze sa Zydami. To wydaje sie mozliwe".
PS. Opinia Twaina byla najlepiej strzezona w historii literatury amerykanskiej. Tuz po jego smierci jego ekscentryczna córka Clara wyszla za zydowskiego pianiste, Ossipa Gabrylowicza. Wydawcy Twaina otrzymali wówczas instrukcje, aby wymazali uwagi dotyczace Zydów z jego dziel zebranych.
29. Teodor Jeske-Choiński (1854-1920), z przedmowy do książki Żydzi i Kahały J. Brafmana z 1914 r.: "Nie dopiero w czasach ostatnich bojkotują żydzi handel polski. Bojkotowali go od setek lat, od chwili kiedy im nasza ziemia otworzyła na swoje nieszczęście szeroko swoje bramy gościnne. Osiadłszy w naszych miastach i miasteczkach, podjęli oni od razu walkę z naszym mieszczaństwem, wydzierając im z rąk handel."
30. Wilhelm II (1859-1941), król Prus i cesarz Niemiec, 1922 rok:"Żyd nie może być prawdziwym patriotą. On jest czymś, jak złośliwy owad. Trzeba go trzymać z dala od miejsc, gdzie mógłby czynić szkody - NAWET ZA POMOCĄ POGROMÓW, JEŚLI TRZEBA! Żydzi są odpowiedzialni za bolszewizm w Rosji, a także w Niemczech. Byłem ZBYT POBŁAŻLIWY dla nich w czasie mego królowania i ŻAŁUJĘ ŻYCZLIWOŚCI, JAKĄ OKAZYWAŁEM ŻYDOWSKIM BANKIEROM!!!."
31. Henry Ford (1863-1947), wpływowy biznesmen, twórca znanej marki samochodu: "Żydzi zawsze kontrolowali biznes...Wpływ kina amerykańskiego i kanadyjskiego jest pod wyłączną kontrolą moralną i finansową Żydów, manipulujących umysłami obywateli."
32. Roman Dmowski (1864-1939) wybitny polski polityk, narodowiec i mąż stanu: "Antysemityzm końca dziewiętnastego stulecia był protestem przeciw potędze Żydów i ich zabójczemu wpływowi na społeczeństwa europejskie."
33. Wacław Sobieski (1872-1935), historyk, w tyg. "Rozwój" z 1933 r.: "Żydzi - wieczni tułacze - ci Luft menschen. Beduini kultury, jak się zwą sami - ludzie bez ziemi i stałego terenu, nie czują sentymentu do kraju, przez który przechodzą. Tam ich ojczyzna, gdzie dobrze. Niech się państwo rozsypie w gruzy, oni wyjdą z tego kraju, byleby tylko uciułane skarby z niego wynieść."
34. Francisco Franco (1892-1975), hiszpański generał i Caudillo de Espana - Wódz Narodu Hiszpańskiego: "Nie poddawajmy się iluzji. Duch żydowski, odpowiedzialny za alians kapitalizmu na dużą skalę z marksizmem, był siłą przewodnią stojąca za tyloma antyhiszpańskimi porozumieniami rewolucyjnymi, nie zniknie stąd w ciągu jednego dnia."
35. Antoni Stomma-Słonimski (1895-1976), żydowski poeta i stalinowski libertyn, 1924 r.: "Prócz wstrętu budzi jeszcze we mnie gniew, fałszywy i nikczemny stosunek Żydów do zagadnień narodowych. Naród ten, narzekający na szowinizm innych ludów, jest sam najbardziej szowinistycznym narodem świata. Żydzi, którzy skarżą się na brak tolerancji u innych, są najmniej tolerancyjni. Naród, który krzyczy o nienawiści, jaką budzi, sam potrafi najsilniej nienawidzić."
36. Mikołaj Bakunin, rosyjski rewolucjonista o anarchistycznych poglądach: "Marks jest Żydem. Otacza go tłum małych, mniej lub bardziej inteligentnych intrygantów, zręcznych Żydów, jako ze Żydzi są wszędzie: są agentami handlowymi i bankowymi, pisarzami, politykami, korespondentami gazet o rożnych orientacjach, krótko mówiąc są pośrednikami, np. pośrednikami w transakcjach finansowych, z jedną nogą w banku, a drugą w ruchu socjalistycznym, z tyłkami usadowionymi w prasie. Trzymają łapę na wszystkich czasopismach i można sobie tylko wyobrazić, jaki będzie tego rezultat w morałach społeczeństwa (...)
Ludzie światowej sławy oskarżali Żydów o stworzenie komunizmu. Zarzut ten ma mocne podstawy. Filozofia komunizmu wywodzi się od Karola Marksa, potomka rodziny rabinistycznej. Jego ideologia antychrześcijańska i socjalistyczna wyłożona jest w Talmudzie - 'Biblii' żydowskiej. W czterech grupach politycznych, które obaliły cara Rosji, było sto procent Żydów. Mowa tu o mienszewikach i o organizacji żydowskiej; pozostałe dwie grupy to socjalistyczna partia rewolucyjna i bolszewicy. Obie były kierowane przez Żydów, ale nie miały też członków nieżydowskich. Wiemy dziś, że Lenin był Żydem, podobnie jak wszyscy przywódcy pierwszego rządu: Trocki, Zinowiew, Kamieniew, Swierdłow.
Najbogatszy Żyd świata, Jakub Schiff z nowojorskiego banku, dał Trockiemu i Leninowi 20 mln dolarów, aby obalili cara i ustanowili tyranię sowiecką!"
37. M. Oudendyk, holenderski minister, w dniu 6.IX.1918 r. depeszował do rządu Anglii: "Uważam, ze natychmiastowe stłumienie bolszewizmu jest jednym z najważniejszych zadań ludzkości, nie wykluczając możliwości wojny, która wciąż szaleje, inaczej bolszewizm, nie stłumiony w zarodku, rozszerzy się w tej czy innej formie po całej Europie i świecie, ponieważ jego twórcami są Żydzi, którzy nie mają narodowości i których jedynym celem jest zniszczenie istniejącego porządku."
38. Adrian Arcand, kanadyjski lider polityczny: "Poprzez swoje (żydowskie) agencje informacyjne zatruwają wasze umysły i sprawiają, że widzicie świat nie takim, jakim jest, ale takim, jakim oni chcą, abyście go widzieli. Przez kino są wychowankami młodzieży - w ciągu dwóch godzin filmu potrafią wymazać z dziecięcego umysłu, to czego nauczyło się przez 6 miesięcy w domu czy w szkole (...)
W komunizmie nie chodzi o nic innego, jak o zamysł żydowski, aby położyć łapę na całym świecie. Żaden inteligentny człowiek nie znajdzie nikogo prócz Żydów, kto nazwałby ten stan rzeczy 'rajem na ziemi'. Żydzi chcą wprowadzić komunizm, bo wiedzą czym on jest i co oznacza. To dlatego, że komunizm nie jest tym, o co walczono - jest żydowskim planem wymyślonym przez Żydów, propagowanym przez Żydów, finansowanym przez Żydów, starowanym przez Żydów, przynoszącym zyski tylko Żydom. Walczyliśmy z zasłoną dymną stworzoną przez żydowskich dialektyków i publicystów, odmawiając walki z twórcą ciągnącym zyski i manipulującym sznurkami."
39. A. Homer: "Bolszewizm to pomysł żydowski, oparty na pouczeniach Karola Marksa i innych socjalistycznych rewolucjonistów . Charakteryzuje się zniszczeniem i chaosem, narzuca swą wole i podtrzymuje swą siłę przez terror i morderstwo . Wielu chciałoby, aby opinia publiczna była nieświadoma roli ,jaka odgrywają żydzi ,komuniści, syjoniści, czy finansiści... Bolszewizm i syjonizm są tylko środkiem, bronią w walce żydowskiej potęgi światowej o przewagę w polityce, czy gospodarce."
40. Hilary Cotter: "Komunizm i judaizm to jedno i to samo."
41. Fantone: "Kiedy żyd panuje, jest zawsze okrutny. Jako wielkorządca - jest despotą, jako kapłan - tyranem. Kazanie żyda jest przepełnione przekleństwami. Jako wojownik, jest podły i bez litości."
42. J . Nordman: "Żydzi należą tak do państwa, którego są obywatelami, jak tasiemiec jest obywatelem pacjenta."
43. Savary: "Mówią: 'wpadł w ręce żydowskie'. Oznacza to zupełny koniec."
44. Rabin S. WARSAW, Middlessex, U.K.: "Jewish Chronicle", Londyn, 23.02.1964:"Jakby nie byli wymownymi apologetami Żydzi, poganie wykazują, że Żydzi i chrześcijanie rzeczywiście wielbią tego samego Boga, taka deklaracja jest całkowicie fałszywa i bałamutna. Prawdą jest bowiem, że my uznajemy całkowitą niezgodnośc między tymi bóstwami i mnóstwo kazuistycznych twierdzen nie może doprowadzic do ich utożsamienia.
Chrześcijanska nauka o Trójcy jest diametralnie przeciwna pojęciu Boga Izraela, który jest niezbędnym elementem żydowskiej wiary. Z tego powodu tego rodzaju eksperymenty sztucznego bratania się są nieuczciwe i szkodliwe dla osiągniecia wymuszonej jedności, która nie ma w rzeczywistości żadnych podstaw."
45. dr Daniel Pasmanik, 1912: "Kazdy naród ma swoje prawdy. Naród zydowski ma swoje klamstwa. Cale nowoczesne zycie narodu zydowskiego zbudowane jest na klamstwie, które wystepuje raz bezczelnie, a kiedy indziej znowu - dyskretnie. A klamstwo to dochodzi do takich rozmiarów, ze Zydzi we wszystkich krajach podaja sie za najwiekszych patriotów tych narodów. Nikt w to nie wierzy. A czy sami w to wierza? Przenigdy. (...)
Nie zapomne nigdy pewnego berlinskiego bankiera, juz od trzech pokolen wychrzczonego, który sie zalal lzami gdym mu opowiadal o kiszyniowskim pogromie. A kiedym mu powiedzial, ze tu chodzi przeciez o nieszczescie zupelnie obcych ludzi, zerwal sie na równe nogi z okrzykiem: 'Ja jeszcze jestem Zydem'!"
"Najwiekszym klamstwem, jakie zydzi na swoje pohanbienie stworzyli, jest stwierdzenie, ze moga oni byc patriotami w swoich krajach. Zyd nigdy nie przestanie byc zydem i nalezec do swojego narodu"
46. Adam Asnyk:"Antysemityzm czesto hoduja handlarze,z których kazdy dla siebie pewien zysk w nim widzi;kiedy sie interesem korzystnym ukaze,ujma go w swoje rece niezawodnie Zydzi."
47. Adolf Nowaczyński, "Mocarstwo anonimowe", Warszawa, 1921: "Najkapitalniejszym dokumentem wzglednej wagi chrztu u Zydów jest fakt, iz kierownikiem syjonistycznej organizacji w Madrycie jest katolik, niejaki M. Ortega. Otóz ten pan pochodzi z rodziny marrariskiej. Po 400 latach powraca do religii swych przodków."
48. dr J. Yorzimmer, dyrektor Polish Bank of Import w liscie do N. STRAUSSA, prezesa Komitetu Obrony Praw Zydów w Polsce, 1919: "Czy Pan chcialby pominac fakt, ze Zydzi rosyjscy, niemieccy i amerykanscy prowadza od poczatku wojny kampanie oszczercza przeciw Polakom, oskarzajac ich o masakrowanie Zydów w czasie, w którym zadna miara nie bylo pogromów urzadzanych przez Polaków, natomiast byly pogromy w Rosji.
Czyz Pan zapomnial o orgii klamstw i kalumnii, kiedy to Zydzi usilowali wykazac swiatu, ze Polska nie zasluzyla sobie na niepodleglosc? Czyz pan przypuszcza, ze takie "przyjacielskie" przyslugi oddawane Polsce przez Zydów, w czasie gdy ta pierwsza rwala wiezy dlugo­trwalej niewoli, mogly podniesc uczucie sympatii Polaków wzgledem Zydów?
A czy nie slyszal Pan nigdy o zydowskich lichwiarzach i spekulantach w Polsce, którzy sprzedawali srodki spozywcze Austriakom i Niemcom, pozbawiajac kraj resztek pozywienia?
Naród Polski przechowa dla przyszlych pokolen i powtarzac bedzie Zydom slowa Natana Straussa, ze im szybciej nadejdzie dla Polski godzina nedznego konca, tym bardziej on i jego zwolennicy radowac sie beda."
49. F. Lassal: "Ruch robotniczy winien trzymac sie jak najdalej od kapitalistów i Zydów. Gdzie ci ostatni bowiem wystepuja jako kierownicy i przywódcy, tam zawsze pilnuja tylko swoich interesów."
50. lord Montefiore - XIX-wieczny żyd z brytyjskim obywatelstwem: "Musimy mieć wpływ na gazety całego świata, ażeby tumanić i oszukiwać ludzi."
51. Sir Cecil Spring-Rice, brytyjski polityk XXw.: "Żydzi przejmują główne gazety amerykańskie, jedna po drugiej."
52. żydówka Nesta Webster: "Anglii nie kontrolują już Brytyjczycy. Żyjemy w niewidocznej dyktaturze żydowskiej - dyktatura, która jest odczuwalna w każdej sferze życia."
53. Onesimo Redondo (hiszpański reformator i polityk XX w. zabity z rąk komunistów - w zamachu): "Instrumentem żydowskiej dominacji w świecie są pieniądze i prasa, a komunizm jest narzędziem międzynarodowego kapitalizmu żydowskiego, wykorzystywanego do pokonania, a w następstwie rządzenia innymi narodami."
54. Stephen H.Roberts, historyk - o nazistowskich Niemczech:"Nie ma sensu zaprzeczać, że w Niemczech istniał problem żydowski. Naród ten znajdował się w niefortunnym położeniu geograficznym, będąc pierwszym etapem nieustannego pochodu na Zachód Żydów Polskich! Gdyby nie byli wypychani, zostaliby w Berlinie i Hamburgu, mając tam spore udziały w dobrach stanowiskach .W Berlinie na przykład, gdy naziści doszli do władzy, 50,2 % prawników i 48 % lekarzy byli Żydami. Mówi się nawet, że systematycznie zagarniali dla siebie posady w szpitalach. Żydzi byli właścicielami największych i najbardziej wpływowych gazet berlińskich. Wchodzili też do systemu edukacyjnego."
55. Pio Baroja Nessi (hiszpański powieściopisarz XX w.): "Żyd żywi głęboką nienawiść do Europy, wierząc, że Europa go obraziła. I z zapałem przyłącza się do wszystkiego, co mogłoby nasz kontynent skompromitować. Tak więc widzimy go w teatrze i powieści, w kinie erotycznym i w kubizmie, w fałszu i homoseksualizmie Freuda i jego zwolenników (...)
Komunizm jest dziś potężną krucjatą sterowaną przez Żydów przeciwko europejskiemu światu i kulturze, dla swych własnych celów. Żyd, który rzadko kiedy jest wynalazcą, mężem idei - z entuzjazmem chwyta się komunistycznej teorii przedstawiciela tez samej rasy, Karola Marksa, i propaguje ją z wielkim artyzmem (...)
Żyd wierzy, że jest przeznaczony do stworzenia potęgi zwierzchniej pośród innych ludów. Jest przekonany o swej wyższości, w stosunku do innych ludzi żywi głęboką pogardę i nie bawi się w skrupuły."
56. J. Scherr: "Czym Zydzi sa w literaturze? Towarzystwem ubezpieczeniowym 'Niesmiertelnosc' z wzajemna poreka."
57. William S. Mitchell (Philadelphia), z ksiazki "The Secret World Government":"Jeśli istnieje w historii jakiś niewdzięcznik, to jest nim żyd. W tym kraju, który go przyjął, on spiskuje, podkopuje, uprawia nierząd i niszczy, a ponad to (kryjąc się dotąd za plecami innych narodów) ośmiela się planować zniszczenie każdej zasady chrześcjańskiej, która go ochraniała."
58. M. H. de Heekelingen, w książce Israel: Son Passe, Son Avenir: "Były rabbi Drach, nawrócony na katolicyzm, mówi, że Talmud zawiera wiele refleksji, zabawnych fantazji, niesmacznych nieprzyzwoitosci, a nade wszystko najstraszliwszych bluźnierstw przeciwko wszystkiemu, co w religii chrześcijańskiej jest najdroższego i najświętszego. (...)
Jeśli chodzi o tłumaczenia Talmudu przez nie-żydów, zawsze preferowaliśmy tłumaczenie Luceńskiego, którego dokładność jest uznana przez sąd w 1923 r. Glówny prokurator Węgier zarzą­dził wstrzymania wydawania Talmudu węgierskiego pod zarzutem ataku na moralność publiczną oraz pornografii. W wyroku sąd oznajmił m.in.: 'W Talmudzie przetłumaczonym przez Alfreda Luceńskiego znajdują się rzeczy straszliwe. Jego tłumaczenie jest poprawne pod względem wierności oryginałowi'."
59. żyd Karol Münzer: "Wżarliśmy się w narody, pohańbiliśmy czasy, złamaliśmy siłę. Wszystko pod wpływem naszej przeżytej kultury skruszało, zgniło i zwietrzało."
60. żyd Chaskel Cwi Klossel: "Jak my żydzi wiemy o tym, że nie-żyd w jakim bądź zakątku swego serca jest i musi być antysemitą, tak każdy żyd w największej głębi swej istoty jest nienawistnym wrogiem wszystkiego, co nie jest żydowskie."
61. Rabin Reichhorn, Praga, cmentarz rabina Symeona ben-Juhudy, rok 1859:"Co stulecie my, uczeni Izraela, przyjęliśmy zbierać się w sanhedrynie, by sprawdzać, jakie zrobiliśmy postępy w opanowaniu świata obiecanego nam przez Jehowę i jakie zwycięstwo odnieśliśmy nad znienawidzonym chrześcijaństwem. (więcej i obszerniej: patrz "Poznaj Żyda", część 26)
62. żyd Natan Birnbaum, jeden z głównych twórców syjonizmu, "Judische Zeitung", 1915: "Nie pojmujemy dlaczego Polacy mieliby mieć więcej prawa do tego, aby żądać spolszczenia naszych żydowskich mas, aniżeli my może zżydzenia mniejszości polskich w miastach, w których większością są Żydzi? My nie chcemy wyrzec się własnego istnienia. Nie! Tu jesteśmy i będziemy!"
63. kardynał Stefan Wyszyński (1901-1981), Prymas Tysiąclecia, w „Ateneum Kapłańskim z 1938r.: "Trudno nie przyznać słuszności twierdzeniom Hitlera, że Żyd pozostał obcym ciałem w organizmie narodów europejskich. (...)
Żyd zwalcza obcą jego psychice kulturę, wyrosłą na podłożu chrześcijaństwa. Jego przeobrażenie może dokonać się tylko na drodze religijnej - przez szczere, bezinteresowne przyjęcie chrześcijaństwa."
64. Charles Lindbergh (ur. 1902), amerykanski lotnik i pisarz: "Irytują nas wpływy żydowskie na prasę, radio i kino. Sytuacja może stać się bardzo poważna. Lewis opowiedział nam o tym, jak żydowskie firmy reklamowe groziły usunięciem wszystkich swoich reklam z systemu Mutual, jeżeli konkretny film otrzyma zgodę na wyświetlenie. Groźba ta wywarła taki skutek, że film ów został usunięty ("The Wartime Journals", 23. 08.1939 r.).
Dążenie do wojny jest coraz większe. Ludzie są jej przeciwni, ale administracja wydaje się 'brac na kiel' i znajduje się na najlepszej drodze do wojny. WIĘKSZOŚĆ INTERESÓW ŻYDOWSKICH W KRAJU POPIERA WOJNĘ, a kontrolują one w ogromnym stopniu prasę i radio oraz wiekszość filmów. Są jeszcze 'intelektualiści', 'Anglo-file' i brytyjscy agenci, którym popuszczono cugli, międzynarodowe interesy finansowe itp. ("The Wartime Journals" 1. 05. 1941 r.)
65. Patriarcha CHRISTEA, biskup rumunski, XX w., "New YorkHerald Tribune", 17.VIII.1937: "ZYDZI WYWOŁALI EPIDEMIĘ KORUPCJI I SPOŁECZNYCH NIEPOKOJÓW. ZMONOPOLIZOWALI PRASĘ, która z pomoca zagranicy krytykuje wszelkie duchowe bogactwa Rumunii. Samoobrona jest naszym narodowym i patriotycznym OBOWIĄZKIEM - a nie antysemityzmem. Brak środków na powstrzymanie tej zarazy oznacza, ze jesteśmy LENIWYMI TCHÓRZAMI, KTÓRZY POZWALAJĄ SIĘ ŻYWCEM POGRZEBAĆ!!!"
66. Lesław Giermański - świadek współpracy Żydów z Niemcami, a także morderstw popełnianych przez Żydów na Żydach: "Pierwsze strzały w getcie warszawskim oddali Żydzi do Żydów (!!!)..... Mordechai Anilewicz, 23 letni przywodca powstania w getcie został wydany przez własnych ludzi."
68. Ks. prof. Michał Poradowski (1913-20??), "Talmud czy Biblia", str. 64-65: "Według oficjalnej nauki Kościoła, od czasów apostolskich aż do dziś Bóg jest wyznawany przez chrześcijan jako Trójca Przenajswiętsza i to właśnie odróżnia wiarę chrzescijańską od wiary żydowskiej, a także innych monoteizmów, gdyż wiara żydowska, czyli tzw. "wyznanie mojżeszowe" jest monoteizmem absolutnym, który kategorycznie odrzuca pojęcie Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Stąd też nie można mówić, że chrześcijanie i Żydzi wierzą w tego samego Boga, a kto tak twierdzi, jest - z punktu widzenia wiary katolickiej - albo ignorantem, albo heretykiem..."
Oto tylko niektóre, najtrafniejsze przykłady, uwzględniające też opinie samych żydów - w celu oddania pełnego obrazu zagadnienia na przestrzeni dziejów, należałoby pisać tomy.
69. Król Polski Kazimierz Wielki ostrzegal w 1343r ludnosc chrzescijanska przed Zydami mowiac: "Zydzi sa prawdziwymi nieprzyjaciolmi naszej wiary chrzescijanskiej"... "Cel zydowskiej przewrotnosci do tego zmierza, aby dobra i majetnosci chrzescijan zawsze uszczuplac i wydrzec".
70. Król Polski Władysław Jagiełło w Statucie Krakowskim z 1420r mowil: "Przewrotna perfidia zydowska zawsze była i jest przeciwna i wroga dla chrzescijan i nie tylko co do wiary i do ciala, ale takze najsilniej zmierza do rozdrapywania posiadlosci i przywlaszczania majetnosci".
W 1423r Wladyslaw Jagiello zakazal: "Aby Zydzi pieniedzy chrzescijanom nie pozyczali na karte i prowizje pod przepadkiem".
71. Zygmunt I w 1527r. na prosbe mieszczan warszawskich wypedzil Zydow z Warszawy, co zostalo utrzymane w mocy az do Rozbiorow Polski.
72. Zygmunt II August w 1572r skazal Zydow na kare 100 000 zl za falszowanie monety bitej, m.inn. z kradzionych sreber koscielnych.
73. papiez Pius V w 1567r. oglosil w bulli: "Niegodziwosc tego narodu uzbrojona najgorszymi wszelkiego rodzaju sposobami do tego doszla, iz zagraza wspolnemu naszemu dobru"...
"Albowiem jesli dopuscimy tak liczne rodzaje lichwy, przez ktora Zydzi wszedzie niszczyli majatki biednych chrzescijan, uwazamy ze dostatecznie jasna jest rzecza, iz oni przechowuja zlodziei, bandytow i sa ich wspolnikami. Staraja sie przez nich rzeczy pochwycone i skradzione, nie tylko swieckie ale i do sluzby bozej sluzace, aby nie byly rozeznane na jakis czas ukryc, albo przeniesc na inne miejsce albo w ogole przerobic. Bardzo wielu Zydow pod pozorem zalatwiania roznych rzeczy, chodzac do domow uczciwych kobiet sprowadza liczne do domow nierzadu"...
"Wreszcie poznalismy dostatecznie i zbadali jak nienawistnie odnosi sie ten przewrotny rodzaj do imienia Jezus, jak jest nieprzyjaznym dla wszystkich , ktorzy zaliczaja sie do tego imienia, jakimi wreszcie podstepami czyhaja na ich zycie".
74. Sebastian Klonowicz (1551-1602) - sedzia w Lublinie d/s zydowskich mowil: "Zyd lichwa ciazy wielkim miastom, dziwnemi sily dobija sie podlug zysku. Przedaje wszystko, handluje woda, handluje powietrzem, handluje pokojem, frymarczy przedajnym prawem. A wszedzie, gdzie sie handlem wcisnie przymili sie panujacym, aby zarzucic sieci zwyklego sobie oblowu"...
"Otoż to Abrahama podobno jedyne potomstwo, nasladujace swiete i sprawiedliwe obyczaje przodkow".
75. hetman Stefan Czarniecki w 1656r rozkazal wyciac Zydow w Sandomierzu za to, że masowo sprzyjali i wspolpracowali z najezdzcami - Szwedami, w czasie Potopu.
76. ks Stefan Zuchowski w 1713r. w swojej pracy pt. "Proces kryminalny o niewinne dziecie okrutnie przez Zydow zamordowane" pisal: "Ledwie nie z calej Europy rugowani, do nas jako do raju przyszli"... "Ale czas by te jaszczurki i Polakom z zanadrza wyrzucic".
77. Papież Benedykt XIV, slyszac od biskupów polskich coraz to czestsze skargi na Zydów, napisal w roku 1751: "Papiez ubolewa srodze, ze taki wzrost Zydów w królestwie ze szkoda chrzescianskiej ludnosci, ze handle i szynki Zydzi trzymaja, ze do publicznych intrat i prowentów sa dopuszczeni, a dzierzawy karczem, wsi, folwarków trzymajac, dla chlopów tak sa srogimi, ze
"ich do ciezkich robót zmuszaja i ciezarami podwody ich w daleka podróz naladowawszy i ich samych i dobytek obciazaja, a nadto i kary na nich stanowia i czestokroc plagami nad cialem ich sie pastwia. I stad pochodzi, ze owi ludzie chrzescijanscy rozumieja byc panem i dziedzicem swoim Zyda, od którego skinienia, woli i rozkazu owi poddani mienia sie byc dependujacymi".
"Prócz tego, jak wspomniano, wsi, folwarki i grunta z poddanymi chrzescijanskimi arenduja, przez co wielkie bezprawia i szkody dzieja sie katolikom, zwlaszcza gdy Zydzi" "w dworach niektórych panów rzady domu i dyspozycje prowadza, tudziez komisarskie urzedy sprawuja" ...
"Nadto gdy z handlów, szynków, kupiectwa i róznych zysków nazbieraja pieniedzy, tedy je chrzescijanom pozyczaja z zadaniem lichwy, przez co dobro i fortunki chrzescijanskie wycienczaja i wyniszczaja". "Przytoczywszy wyjatki z bulli Innocentego III i IV, Grzegorza XIII i Klemensa VIII, radzi Polakom trzymac sie swych konstytucji i ponowic prawa ustanowione przez przodków, które nie dozwalaja dóbr ani praw Zydom arendowac, ani pieniedzy od nich na lichwe pozyczac"
78. O.Gaudenty Pikulski w 1758r pisal: "Jesli wedlug zdania cudzoziemca Polska jest pieklem wiesniakow, to Zydzi ze stroju i funkcji swojej jak czarni diabli w tym piekle, na arandach i karczmach dopiekaja ubogich wiesniakow".
79. Synod Episkopatu Polski w Piotrkowie w 1542r w memoriale do Zygmunta Starego zwracal sie z nastepujaca prosba: "Aby pomnac na wielkie szkody i straty jakie dzieja sie Kosciolowi i chrzescijanskiej ludnosci w calym panstwie polskim z powodu przyjmowania na jego terytorium tak wielkiej liczby przewrotnych i bezboznych Zydow, wypedzonych z sasiednich i innych krajow, zamknal calkowicie dostep i naplyw Zydow do Polski, zmniejszyl i ograniczyl ich liczbe w calym panstwie".
80. Synod warszawski w 1561r prosil Zygmunta Augusta:"Aby Zydow nie naznaczano na urzedy publiczne, kierownicze i do poboru cla, jak to sie dzieje w wielu miejscowosciach Polski".
81. Synod chelmski w 1604r : "Obrzydliwa przewrotnosc Zydow zarowno w diecezji chelmskiej jak i calej Rzeczpospolitej doszla juz do tego zuchwalstwa i bezczelnosci, ze Zydzi goruja nad chrzescijanami nie tylko wszelkiego rodzaju handlem, ale nadto panuja nad ludem chrzescijanskim, nad nim sie coraz bardziej sroza i znecaja, zajmujac podstepnie w posiadanie czy to dzierzawe majatki i dobra ziemskie. Wobec takiej przewrotnosci zydowskiej wszyscy wierni katolicy, pomni na odpowiedzialnosc przed Bogiem na sadzie, powinni zerwac wszelkie stosunki z Zydami, nie popierac ich wcale i ze wszystkich sil powsciagac ich niegodziwosc".
82. Synod poznański w 1642r : "Nie mozna juz dalej tolerowac wzmagajacego sie z dniem kazdym zuchwalstwa Zydow, ktorzy nie tylko przez zajmowanie sie handlem i rzemioslem pozbawiaja chrzescijan srodkow do zycia, ale nadto okazuja sie najbardziej nienawistnymi wrogami religii chrzescijanskiej, gdyz z pogardy dla praw koscielnych ponizaja niedziele i swieta katolickie wykonujac w te dni zakazane prace i handel".
83. Synod plocki w 1643r : "Sluszna jest rzecza i zgodna ze swietymi kanonami, azeby chrzescijanie calkowicie zerwali z Zydami".
84. Synod wileński w 1685r : "Zydzi z pogardy i nienawisci do religii chrzescijanskiej szerza wszedzie zepsucie, bezboznosc i zgorszenie wsrod chrzescijan"....
"Niewiasty chrzescijanskie bedace karmicielkami dzieci zydowskich uwodzone sa przez Zydow za umowiona cene pieniezna do strasznych zbrodni, do pijanstwa i rozpusty, i o zgrozo... do wydawania im wlasnych dzieci zabijanych nastepnie okrutnie przez Zydow dla celow rytualnych, jak to juz niejednokrotnie w poprzednich czasach zdarzalo sie, o czem poucza historia".
85. Synod poznański w 1720r : "Przewrotny narod zydowski, prastara nienawiscia do Zbawiciela Naszego i zawsze najwiecej wrogo usposobiony do chrzescijanstwa, im bardziej krepowany jest prawem kanonicznym i prawem cywilnym, tym wiecej rosci sobie urojenia, ze mu wszystko wolno, opierajac sie na protekcjach pogardza wszystkim i nie pozostawia niczego nienaruszonym.
Nie tylko niesprawiedliwa lichwa doprowadza ludnosc do zubozenia, lecz okrada chytrze skarb panstwa na clach wszelkiego rodzaju, miesza sie do sprzedazy kosztownosci, do handlu miesem i artykulami spozywczymi, napojami alkoholowymi, do arend i dzierzawienia browarow, gorzelni, gospod i zajazdow, karczem a nawet niekiedy i do posiadlosci ziemskich.
Utrudniaja katolikom sposob do zycia i przywlaszczaja sobie nad nimi wladze".... "Zydzi, ten wrog najwiekszy, ciesza sie wielka protekcja moznych".
86. Synod przemyski w 1723r : "Zydzi, ten gad jadowity, ci wygnancy palestynscy, ktorzy juz zalali cala Rus i rozrastaja sie na krzywdzie i wyzysku chrzescijan, pelni pychy, nienawisci i chytrosci, stawiaja sobie za glowny cel swej przewrotnej dzialalnosci: podstep, zbrodnie i wszelkiego rodzaju wystepki, bluznierstwa, zniewagi i wyszydzanie Tajemnic Wiary naszej swietej.
Jakze nad wyraz bolesna jest rzecza, iz wielu sposrod polskich magnatow i szlachty popiera Zydow dajac im latwiejszy do siebie dostep, anizeli katolikom, ludzac sie nadzieja przyszlych zyskow i pozyczek pienieznych od Zydow, a nie baczac na to, ze pieniadze w tak nieuczciwy sposob nabyte predko utraca i sciagna na siebie i na swoje potomstwo kare Boza i utrate blogoslawienstwa Bozego".
87. Synod plocki w 1733r : "Przewrotne zydostwo, ten narod nienawistny Bogu, szerzyciel i roznosiciel wszelkiego zepsucia i rozkladu moralnego, herezji, zalewa z niebywala szybkoscia cala Polske".... "Wzrastaja na silach i korzenie swoje coraz glebiej zapuszczaja z uszczerbkiem wielkim i szkoda dla chrzescijanstwa i katolikow wsrod ktorych zyja, panosza sie i rozposcieraja".
88. Synod chelminski w 1745r : "Narod zydowski, przewrotny i nienawistny Bogu jest zepsutego umyslu i zatwardzialego serca, a calem jego dazeniem jest by majatki i wszelkie dobra chrzescijan rujnowac, niszczyc, uszczuplac i niweczyc".
89. Synod kijowski w 1762r : "Nalezy ubolewac nad bezczelnoscia i zuchwalstwem Zydow, ktorzy korzystajac z protekcji moznych panow liczacych na zyski, szerza sie po calej Polsce, dopuszczaja sie bezkarnie roznych wystepkow, oszustwa, zdrad, krzywd i wszelkiego rodzaju nienawisci i naigrywania sie z chrzescijan, lichwy, zabobonow, czarow, swietokradztwa, bluznierstw przeciwko Panu Bogu i wierze chrzescijanskiej, naruszenia swiat katolickich i praw tak koscielnych jak i panstwowych".
90. Synod lwowski w 1762r : "Narod zydowski pod protekcja moznych rozszerza sie i wszelkich wysilkow uzywa, zmierzajac do ruiny i zniszcenia chrzescijan".
91. A. Choloniecki, "My, Żydzi i Kongres", Krakow 1919, s.9
"Gdy tylko Warszawe zajeli Niemcy, zwalily sie do niej tabuny 'ekspertow' od spraw "Żydow wschodnich' - oczywiscie Żydow. Przewodzil im Max Cohen i Moritz Pinkeles. Kazdy z nich oglaszal, ze Żydzi wschodni przez swoja naturalna grawitacje ku kulturze niemieckiej, czego dowodem zargon Jidisz, stanowia wymarzona awangarde tej kultury i na tej opoce powinna oprzec sie niemiecka ekspansja. Od sierpnia, kiedy pruskie armaty zmienily Kalisz w kupe gruzow, niemiecki pobyt w Polsce stal sie pasmem gwaltow, rabunkow, mordow na cywilnej ludnosci: "Burzono i z ziemia zrownano fabryki. Z dymem puszczano koscioly, dwory, palace. Spalono tysiace kwitnacych siol. Kradziono. Niemieccy oficerowie, jak pospolici zlodzieje, kobietom polskim zdzierali zlote pierscionki. Szerzono mord i pozoge.
Wieszano, rozstrzeliwano. Dziesiatki tysiecy Polakow szly do straszliwych obozow koncentracyjnych, gdzie wsrod nieopisanych cierpien nie zabraklo wybitnych politykow i pisarzy.
Z rak niemieckich nie ucierpiala nic tylko jedna kategoria mieszkancow Polski: Żydzi. To byli "swoi", ktorzy z radoscia wybiegali naprzeciw zwyciezcy i tysiacem cennych uslug umieli czynic sie potrzebnymi.
I to sa ci, co dzis czolgaja sie przed trybunal koalicyjny, aby zlozyc tam za posrednictwem swych holenderskich, dunskich czy amerykanskich wspolwyznawcow, akt oskarzenia przeciw Polsce".
A.Choloniecki, "My, Zydzi i Kongres", Krakow 1919, s.18 "Gdy jencow polskich prowadzono ulicami Poznania, zydostwo rzucalo sie na nich z zapalem, policzkowalo, plwalo, darlo na nich odzienie.
Wybitny zydowski czlonek rady miejskiej wolal: "Nie wolno nam spoczac poki nie wygnamy ostatniego Polaka z miasta".
Nastapilo to w kilka tygodni po uroczystej polskiej deklaracji na ratuszu poznanskim, zapewniajacym braciom izraelskim korzystanie z pelnych praw obywatelskich. To pelzanie u stop zwycieskiego prusactwa bylo czyms tak odrazajacym, ze nawet NIemiec, pulkownik von Brandt w pamietnikach swych mowi: "Trzeba bylo byc swiadkiem tych scen, aby moc dobrze osadzic gleboka moralna nikczemnosc Zydow"
92. Julian Unszlicht, polski patriota, pochodzenia zydowskiego, pisal "O pogromy ludu polskiego" "Bolem i wstydem przejmuje nas, Polakow pochodzenia zydowskiego, sama swiadomosc tego pochodzenia wobec nieslychanej w dziejach ludzkosci zdrady przez zydostwo tak goscinnej dla niego ojczyzny w wyjatkowo krytycznej chwili jej dziejow" "Twierdze kategorycznie, ze zydostwo, nie zadawalajac sie zwyczajnem szkalowaniem sprawy polskiej, wprost organizowalo w okresie rewolucji pogromy Polakow w Krolestwie"
Julian Unszlicht "Utrwalic najazd moskiewski - co prawda "Zdemokratyzowany" w Polsce, oto obiektywny cel nacjonalizmu zydowskiego u nas. Przykryc to wszystko frazesem "socjalistycznym" - oto sposob otumanienia umyslow robotnikow polskich, aby przy ich pomocy dobic "trupa" znienawidzonej Polski i na nim organizacje zydowsko-"narodowa" wybudowac"
93. Bolesław Prus "Kronika Tygodniowa" 6 listopada 1909 r.
"Stosunek niektorych grup zydowskich do Polakow jest nie tylko niegodziwy, ale wprost nieprzyzwoity (...) Litwacy odgrywaja role rusyfikatorow u nas, nawet obrazaja nas, a zydzi poznanscy wrecz głosza, ze zawsze walczyli przeciw Polakom w interesie Niemcow."
Bolesław Prus "Kronika Tygodniowa" 12 listopada 1909 r.
"Ilez to razy wobec Polakow i Rosjan socjalisci zydowscy czy nacjonalisci wykrzykiwali, ze "Polska jest trupem gnijacym, a Polacy "rasa znikczemniala". Lecz jezeli Polska jest trupem, czymze wy jestesci. Czy nie tym robactwem, ktore wywoluje gnicie?"
94. prof. Pigon, twierdził, iż Żydzi popierali w 1812 roku Rosję przeciw Napoleonowi, szpiegowali na rzecz Rosji. M. Handelsman, Kutrzeba, rosyjski historyk Schilder, żydowski historyk S.Hirszhorn i J.Schall, którzy zgodnie pisali o maksymalnym poparciu Żydów dla Rosji przeciw Napoleonowi. Żydzi gremialnie poparli cara przeciw Napoleonowi, ponieważ przewodzący im skrajnie konserwatywni rabini chasydzcy bali się jak ognia nowoczesnych praw Napoleona.
Żydowski historyk Jakub Schall pisał w Dziejach Żydów na ziemiach polskich, że w 1812 roku Chasydzi garną się do ciemnej Rosji i do cara jako do wrogów postępu i Napoleona. W wielu książkach m.in. u rosyjskiego historyka Schildera, czy w Listach litewskich J. U. Niemcewicza można przeczytać znamienne fakty o szpiegostwie Żydów na rzecz Rosji.
Gdy zaś chodzi o kolaboracjonistów, to przypomnijmy znów, że w czasie Powstania Listopadowego Żydzi wyraźnie dominowali wśród prorosyjskich szpiegów (pisze o tym M.Mochnacki), że Żyd, właściciel winiarni Rosenthal wydał carskiej policji słynnego emisariusza Szymona Konarskiego, że Artur Goldman wydał Traugutta etc.
95. gen. Stefan Rowecki, Dowodca AK, - "Grot", 25 wrzesnia 1941r.
"Ujawnilo sie, ze ogol zydowski we wszystkich miejscowosciach, a juz w szczegolnosci na Wolyniu, Polesiu i Podlasiu (...) po wkroczeniu bolszewikow rzucil sie z cala furia na urzedy polskie, urzadzal masowe samosady nad funcjonariuszami Panstwa Polskiego, dzialaczmi polskimi, masowo wylapujac ich jako antysemitow i oddajac na lup przybranych w czerwone kokardy metow spolecznych."
96. gen. Nikodem Sulik, Komendant Okregu Walki Zbrojnej AK, 25 lutego 1941r.
"Zydzi, sa dla NKWD nieocenionym wprost biczem przeciw ludnosci polskiej."
97. Gen. Władysław Sikorski, Wodz naczelny, 11 czerwca 1942r.
"Dlaczego (...) dotad oficjalne kola zydowskie nie potepily jawnej zdrady i innych zbrodni, jakich sie wobec Polakow i polskich obywateli dopuszczali przez caly czas okupacji sowieckiej?"
98. Roman Buczek wybitny polski historyk z Kanady pisał w książce "Na przełomie dziejów": "Prasa komunistyczna domagała się przede wszystkim od episkopatu zbiorowego potępienia antysemityzmu w Polsce. Żądanie to było jednak niewykonalne ze względów zasadniczych. Jak już mówiliśmy na innym miejscu, ogromna większość Żydów była gorliwymi propagatorami komunizmu w Polsce, którego społeczeństwo nie chciało.Żydzi obsadzali aparat bezpieczeństwa i milicji, dokonywali aresztowań, pastwili się nad aresztowanymi i zabijali ich. Nic więc dziwnego, że spotykali się z niechęcią społeczeństwa. W tych warunkach było bezczelnością ze strony władz komunistycznych żądanie od episkopatu uroczystego ogłoszenia, że ta niechęć społeczeństwa jest nieuzasadniona, a winni są Polacy, którzy się na Żydów oburzają. Wyglądało to na żądanie oficjalnej akceptacji przez Kościół całego systemu terroru, który komuniści w Polsce wprowadzili" (s. 209).
99. Maria Dąbrowska w zapiskach w swym dzienniku pisała pod datą 17 czerwca 1947 r.: "UB, sądownictwo są całkowicie w ręku Żydów. W ciągu tych przeszło dwu lat ani jeden Żyd nie miał procesu politycznego. Żydzi osądzają i na kaźń wydają Polaków".
27 maja 1956 r. ta sama Dąbrowska pisała: "Ostatnimi tygodniami byłam w Nieborowie w towarzystwie samych Żydów oprócz Anny i Bogusia. Częste ich rozmowy o wzrastaniu antysemityzmu. Czemu dziś sami są częściowo winni - bo jak można było dać sobą obsadzić wszystkie 'kluczowe pozycje' życia Polski: prokuratury, wydawnictwa, ministerstwa, władze partii, redakcje, film, radio itp."
100. Stefan Kisielewski zapiski w "Dziennikach" Pod datą 18 października 1968 r. Kisielewski pisze: "Dwadzieścia lat temu powiedziałem Ważykowi, że to, co robią Żydzi, zemści się na nich srodze. Wprowadzili do Polski komunizm w okresie stalinowskim, kiedy mało kto chciał się tego podjąć z 'gojów' (...)". Niewiele później, 4 listopada 1968 r. Kisielewski zapisał: "Po wojnie grupa przybyłych z Rosji Żydów-komunistów (Żydzi zawsze kochali komunizm) otrzymała pełnię władzy w UB, sądownictwie, wojsku, dlatego, że komunistów nie-Żydów prawie tu nie było, a jeśli byli, to Rosja się ich bała. Ci Żydzi robili terror, jak im Stalin kazał (...)".
101. Norman Davies, 9 kwietnia 1987r. "Wsrod kolaborantow, ktorzy przybyli, aby pomagac sowieckim silom bezpieczenstwa w wywozce wielkiej liczby niewinnych mezczyzn, kobiet i dzieci na odlegle zeslanie i przypuszczalnie smierc, byla nieproporcjonalnie wielka liczba Zydow. (...)
Wsrod kolaborantow i donosicieli, jak i personelu sowieckiej policji bezpieczenstwa w owym czasie byl szokujaco wysoki procent Zydow."
102. ojciec Józef M. Bocheński, profesor, filozof, logik, słynny katolicki intelektualista na emigracji akcentował na łamach paryskiej "Kultury" (nr 7-8 z 1986 r.):
"Jak wiadomo, władza leżała w dużej mierze w ich rękach po zajęciu Polski przez wojska sowieckie - w szczególności pewni Żydzi kierowali policją bezpieczeństwa. Otóż ta władza i ta policja jest odpowiedzialna za mord bardzo wielu spośród najlepszych Polaków.
Polacy mają, moim zdaniem, znacznie większe prawo mówić o pogromie Polaków przez Żydów niż Żydzi o pogromach polskich"
103. gen. Zygmunt Berling fragment z ksiazki p.t. "Wolnosc na przetarg", Polski Dom Wydawniczy, W-wa 1991
"Oto teraz renegatka, kryminalista, polglowek i nieokrzesany nieuk i cham tworza parawan, za ktorym elita wybranego narodu : Berman, Zambrowski, Minc i Szyr, ujmuje w swe rece ster rzadow w panstwie.
Oni wiedzieli od dawna jak przystapic do dziela. Nie zapomnieli dewizy Lampego, ze masa to bydlo, ktore musi byc prowadzone na lancuchu. Pod oslona szczerych intencji zwiedli nasza czujnosc, wykuli ten lancuch w postaci sluzby bezpieczenstwa obsadzonej w 90% Zydami, polonofobami i polskimi wyrzutkami spolecznymi w rodzaju Radkiewicza, oraz spreparowanej prokuratory i sadow, zdegradowanych do roli narzedzi wladzy. Wszystko w imie potrzeb walki z kontrrewolucja."
104. Tak pisal święty Maksymilian Maria Kolbe o szowinizmie zydow:
"Przyszedł w ubogiej stajence, zamieszkał w ubogim domku, przez 30 lat był posłusznym w pokorze, uczył, jak żyć, miłościwie przygarniał pokutujących grzeszników, gromił obłudnych faryzeuszów, a wreszcie zawisł na drzewie Krzyża spełniając proroctwa. Człowiek odkupiony.
Chrystus Pan zmartwychwstaje, zakłada swój Kościół na opoce - Piotrze i obiecuje, że bramy piekielne nie przemogą go.Część narodu żydowskiego uznała w Nim Mesjasza, inni, a zwłaszcza pyszni faryzeusze, nie chcieli Go uznać, prześladowali Jego wyznawców i potworzyli mnóstwo przepisów nakazujących żydom prześladowanie chrześcijan. Przepisy te połączone z opowiadaniami poprzednich rabinów zebrał w r. 80 po Chrystusie rabbi Johanan ben Sakai, a ostatecznie wykończył około 200 r. rabbi Jehuda Hannasi i tak powstała Miszna. Późniejsi rabini znowu wiele dodali do Miszny, tak że około r. 500 rabbi Achai ben Huna mógł już z tych dodatków sklecić osobną księgę tzw., Gemara.. Miszna i Gemara tworzą razem Talmud.W Talmudzie nazywają owi rabini chrześcijan bałwochwalcami, gorszymi od Turków, mężobójcami, rozpustnikami nieczystymi, gnojem, zwierzętami w ludzkiej postaci, gorszymi od zwierząt, synami diabła, itd. Księży nazywają "kamarim", tj., wróżbiarzami, i "gałachim", tj., z ogoloną głową, a szczególnie zaś nie cierpią dusz Bogu poświęconych w klasztorze.Kościół zowią zamiast "Bejs tefila", tj., dom modlitwy, "bejs tifla", tj., dom głupstw, paskudztwa.Obrazki, medaliki, różańce itd., zowią "ełyłym", co znaczy "bałwany".
Niedziele i święta przezywają w Talmudzie "jom ejd" tj., dniami zatracenia.
Uczą też, że żydowi wolno oszukać, okraść chrześcijanina, bo "wszystkie majętności gojów są jako pustynia, kto je pierwszy zajmie, ten jest ich panem".Tak więc księgę zawierającą 12 grubych tomów i dyszącą nienawiścią ku Chrystusowi Panu i chrześcijanom wtłacza się w głowy, że to księga święta, ważniejsza od Pisma św., tak że nawet sam Pan Bóg uczy się Talmudu i radzi się uczonych w Talmudzie rabinów.Nic więc dziwnego, że ani przeciętny żyd, ani rabin nie ma zazwyczaj pojęcia o religii Chrystusowej, karmiony jedynie nienawiścią ku swemu Odkupicielowi, zakopany w sprawach doczesnych, goniący za złotem i władzą, nie przypuszcza nawet, ile pokoju i szczęścia daje jeszcze na tej ziemi wierna, gorliwa i wspaniałomyślna miłość Ukrzyżowanego, jak ona przewyższa wszystkie "szczęścia" zmysłowe czy umysłowe, które daje nędzny świat." -sw. Maksymilian Maria Kolbe - "Rycerz Niepokalanej" 5 (1926) 2-7.
105. Ludwik Feuerbach, "Wiara żydowska jest egoizmem w formy wyznaniowe ubranym. Ich bóg jest personifikacją rasowego samolubstwa"
106. Werner Sombart, "Żydowi w Anglii udaje się być Anglikiem, we Francji - Francuzem. Tam, gdzie chce, jest Niemcem, Włochem - tam, gdzie jest mu lepiej. Jest pra-Madziarem na Węgrzech, irredentystą we Włoszech i antysemitą we Francji lub w Polsce" (Berlin, 1911)
107. Bernard Lazare - francuski Żyd, "Gdyby nienawiść i wstręt okazywał tylko jeden naród, byłoby to zrozumiałe. Jednakże Żydzi na tę nienawiść narażeni byli zawsze i od wszystkich narodów, wśród których żyli. Ponieważ wrogowie Żydów należeli do najróżniejszych narodów, narody te żyły w krajach bardzo od siebie odległych, wyznawały inne religie, miały inną kulturę i inne prawa, przeto przyczyny antysemityzmu tkwią w Żydach a nie w narodach, wśród których żyją" ("L'antisemitisme" Paryż 1933)
108. Jakow Rumowicz, „U nas prawie połowa to Żydzi byli, ale co to za partyzanci? Grabili tylko i gwałcili." popełnionymi przez „partyzantkę żydostwa sowieckiego" zbrodniami, takimi jak te w wsi Koniuchy i Naliboki (1944). O żydowskiej partyzantce sowieckiej tak wypowiada się były jej partyzant.
109. Immanuell Kan, "Dziwne i niepodobna jest pojac w jaki sposób naród ów, prawie z samych handlarzy zlozony, grasuje miedzy innemi narodami, wyzyskujac je". "Antropologia pragmatyczna", wydana w roku 1798 w Królewcu
110.Renan "Nienawisc i niechec do zydów byla powszechna juz w czasach starozytnych. Wszedzie, gdzie zydzi panowali, zycie pogan stawalo sie nie do wytrzymania, zadne okrucienstwo nie moglo isc w porównaniu z zydowskiem". "Zydostwo z punktu widzenia rasy i religji"
111. Hannah Arendt Zydowka w 1964r:"". "Rola przywodcow zydowskich w zniszczeniu wlasnego narodu jest dla Zydow bez watpienia najciemniejszym rozdzialem ich historii. W Amsterdamie i Warszawie, w Berlinie i Bukareszcie, nazisci mogli polegac na zydowskich funkcjonariuszach, ktorzy sporzadzali spisy osob i ich majatku, zbierali u deportowanych pieniadze na pokrycie kosztow deportacji i eksterminacji, pilnowali pozostawionych mieszkan, tworzyli sily policyjne by lapac Zydow i ladowac ich do pociagow az do smutnego konca....... Powolani przez oskarzenie swiadkowie potwierdzili znany juz fakt, ze to zydowskie komanda zatrudnione byly bezposrednio przy eksterminacji. Te sonderkommanda pracowaly przy komorach gazowych i krematoriach, wyrywaly trupom zlote zeby i obcinaly wlosy, wykopywaly groby i pozniej te same groby rozkopywaly by zatrzec slady ludobojstwa.To zydowscy technicy zbudowali nieuzywana pozniej komore gazowa w Theresienstadt, gdzie zydowska autonomia byla tak daleko posunieta, ze nawet kat byl Zydem"

112. Mathis Bortner stwierdza nastepujaco: "Nie tylko Zyd Pinkeles (rabin z Nowego Yorku i glowny ideolog NSDAP) alias Trebutsch-Lincoln byl agentem hitlerowskim w Anglii. Czolowy mason brytyjski i europejski - ksiaze Bernhard rowniez zostal zwerbowany przez nazistowski wywiad w 1934r. Otrzymal tez zatrudnienie w IG Farben. Ten potezny koncern chemiczny, 8 lat pozniej rozpoczal produkcje Cyklonu B do usmiercania setek tysiecy ofiar. Koncern ten wspolpracowal z hitlerowska III Rzesza wraz z koncernem paliwowym Standard Oil Co., ktorego glownym udzialowcem byl Zyd i mason Dawid Rockefeller - zalozyciel powojennej Komisji Trojstronnej, ktora wraz z Klubem Bilderberg (zalozyciel Josel Retinger - Zyd i mason z B'nai B'rith, podwojny agent sowiecko-angielski i byly adjutant gen.Sikorskiego) stanowi najwazniejsza strukture zydomasonskiego Rzadu Swiatowego".

113. Pierre deVillemarest wysoki oficer francuskiego wywiadu: "Armia sowiecka wraz z Wehrmachtem dokonala IV Rozbioru Polski po 17 wrzesnia 1939r i zaopatrywala sie w paliwa w zaglebiach naftowych Baku nalezacych do Harrimana (Zyd amerykanski) i Walkera (tesc bylego prezydenta G.Busha, masona 33 stopnia)....... Oboz zaglady w Auschwitz (Oswiecim) zbudowali nie hitlerowcy, ale kartel powstaly z polaczenia IG Farben i Standard Oil Co., ktorego glownym wspolzalozycielem byl D. Rockefeller - Zyd amerykanski. Konstruktorzy Standard Oil Co. zaprojektowali komory gazowe dla obozu w Auschwitz. Firma uzyskiwala lukratywne zyski z niewolniczej katorgi pracownikow tego obozu, otwartego juz w polowie 1940r. jako wytwornie syntetycznego kauczuku i paliw na bazie wegla.Braterska wspolpraca trwala do 1942r, do czasu przystapienia USA do wojny".

114. Robert H. Williams major wywiadu podaje: "B'nai B'rith - tajne bractwo zydowskie powstale w 1843r rozbudzilo swiatowe aspiracje Zydow, czyli syjonizm. Nazwa ta oznacza "Synowie Przymierza" i sugeruje, ze celem 12 ludzi ktorzy je zalozyli jest wypelnienie obietnicy mesjanistycznej (przymierza), dotyczacej wladania wszystkimi narodami. Aby nimi wladac musza one najpierw byc zjednoczone w swiatowej federacji i zostac podporzadkowane rzadowi swiatowemu, a to jest zarowno celem komunizmu i syjonizmuy".
115. Na szczególną uwagę zasługuje wypowiedź Benjamina Franklina (1706-90). Ten polityk nowożytny, znany wynalazca i uczony, któremu nikt nie może zarzucić ciasnoty umysłu ani lekkomyślności, usiłował dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić szczęście i pomyślność obywatelom młodego wówczas państwa - USA. Z największym tragizmem wystosował do będących u władzy Amerykanów poniższą przestrogę:
"Panowie, mamy u nas przykrzejsze zagadnienie od zagadnienia rzymskiego: jest nim żyd. W którym tylko kraju osiedlili się żydzi, zniżyli jego poziom moralny, zburzyli jego standard kupiecki, szydzili z jego religii, podkopywali ją. Stworzyli państwo w państwie.
Są oni wampirami - a wampiry nie żyją z wampirów. Nie potrafią oni nigdy żyć i utrzymać się wśród samych siebie. Utrzymać się i żyć potrafią tylko wśród chrześcijan i innych narodów, które nie należą do ich rasy.
Jeśli nie oddalą się oni z naszego kraju mocą naszej konstytucji, stanie się pewne, że w przeciągu mniej aniżeli 200 lat, przybędą do nas w takiej masie, że będą na czele dominowali i kraj pochłoną. zmienią formę rządzenia, za którą my, Amerykanie, przelewaliśmy krew, oddawaliśmy życie i narażaliśmy na szwank naszą wolność, a nasi potomkowie będą pracowali, aby przysporzyć im majątku, gdy oni będą w swoich kantorach zacierali ręce. Przestrzegam was, panowie, że jeśli na wszelkie czasy nie usuniecie żydów z waszego kraju, dzieci i potomkowie wasi przeklinać was w grobie będą!"
200 lat od tamtej pory już minęło - Amerykanie zlekceważyli ostrzeżenie i stało się dokładnie to, czego obawiał się wspomniany wybitny polityk, wynalazca i wielki uczony - żydzi całkowicie podporządkowali sobie Amerykę, czego chyba nie trzeba specjalnie dowodzić. Rząd, finanse, media, oświatę, wielki przemysł filmowy - wszystko to w Stanach zdominowali właśnie żydzi! W Hollywood nakręcono ponad 400 filmów o żydach, ale żaden, ani jeden z nich nie ukazuje żydostwa w złym świetle. Wyłącznie się je faworyzuje, podobnie jak strzelanki uliczne, zboczenia i mieszanie ras. Dziś kraj ten, toczony od lat przez żydowski liberalizm, płacący co roku Izraelowi tytaniczny haracz i wydatnie go dozbrajający, a także prowadzący liczne wojny w jego interesie - mimo pozornego dobrobytu i ogromnej siły militarnej, chwieje się jednak coraz bardziej. Do czego doprowadzi go dalsza polityka pro-syjonistyczna, z której on sam nie jest w stanie wyzwolić się o własnych siłach? Nie wiadomo, ale - jak uczy historia - na współpracy z żydami, tak dobrowolnej jak i przymuszonej, żaden goj ani żadne państwo na dłuższą metę nigdy dobrze nie wyszło.
* * *
"O PRZYCZYNACH SZKODLIWOŚCI ŻYDÓW" - Stanislaw STASZIC, 1818r
Do przyczyn wielkich nieszczesc narodu polskiego, naleza bezsprzecznie zydzi. Niebaczni przodkowie nasi nie zwazali na podstep cywilizacji Europy, ani uzytkowali z doswiadczen innych narodów.
Kiedy ludy europejskie wychodzac z feudalizmu, ustalaly u siebie dziedzictwo tronów, oni wtedy dziedzictwo korony od niepamietnych czasów w Polsce ustanowione, wstrzasneli i oslabili, nie przestajac tego istotnego punktu jednosci spoleczenstwa dalej oslabiac i burzyc.
Kiedy w Europie gotowe wojska stawaly sie jedyna obrona trwalosci panstwa, kiedy w czasach Ludwika XIV, Fryderyka II juz nie poteznial wzrost malych wojsk, w Polsce wojsko z ówczesnych najwieksze, najwybitniejsze i laurami zwyciestw okryte, zwinieto pod Augustem II. Kiedy zydów, jak zaraze niszczacego postep cywilizacji narodów, wypedzono z Hiszpanii, z Francji, z Niemiec i z innych krajów Europy, a pod kara smierci jako wyjetych spod wszelkiego prawa, nie wpuszczono do Moskwy, wtedy Polacy otworzyli wszystkie im granice, dali przytulek i wieksza swobode niz rodowitym mieszczanom i rolnikom. Dwa pierwsze bledy przywiodly nasz naród do upadku i do podzialu. W tym nieszczesciu jeszcze bysmy przez oswiecenie, przez cywilizacje mogli wzniesc sie i ratowac, lecz blad trzeci - zydzi byli ZARAZA WEWNATRZ, zaraza ciagle polityczne cialo oslabiajaca i nedzniejaca.
Chociazby nawet to cialo nie bylo podzielone, chociazby po podziale znowu zjednoczone zostalo, przeciez z ta wewnetrzna skaza nigdy nie moze nabrac wlasciwych sobie sil, ani czerstwosci, musi na zawsze byc tylko slabym i wynedznialym.
Zydzi rozsypani po calej Polsce, wszedzie ze swym duchem wylacznosci, z naszym ludem pomieszani, tylko zapluwaja caly naród, zapluwaja caly kraj, a zmieniajac go w kraj zydowski, wystawiaja w Europie na posmiewisko i wzgarde (...)
--------------------------------------------------------------------------------------
ŻYDOWSKIE WYSTĄPIENIA W PARYŻU - Konferencja pokojowa 1919r. Paryska konferencja zasluguje na uwage z wielu powodow. Niezwykle i bardzo zaskakujace bylo czysto polityczne wystapienie Zydow, niby reprezentujacych tam religijna spolecznosc rozrzucona po calym swiecie. Ci Zydzi zachowywali sie tak jak gdyby byli przedstawicielami wielkiej i zwycieskiej potegi sojuszniczej, drugiej co do znaczenia po Wielkiej Brytanii.
A przeciez ta religijna (?) spolecznosc nie posiadala wlasnej panstwowosci, ani rzadu, ani sily zbrojnej aby brac udzial w Konferencji pokojowej.
Wplywowi Zydzi natychmiast otoczyli najwazniejszych przedstawicieli mocarstw sprzymierzonych, wymuszajac na nich calkowite podporzadkowanie sie interesom zydowskim.
Spolecznosc zydowska pojawila sie nagle, ale dopiero po zakonczeniu I wojny swiatowej i byla dobrze zorganizowana sila polityczna, ktora otwarcie prowadzila niszczycielska gre przeciwko okropnie zniszczonej Polsce - skale zniszczen oszacowano na 73 miliardy Frankow francuskich.
Zydzi bezczelnie wykorzystywali swoja przewage nad oslabionymi gospodarczo Polakami, ktorzy odzyskali Polske po 120 latach zaborow, dokonanych na zlecenie miedzynarodowej mafii przez Prusy, Austrie i Rosje.
Podczas Konferencji pokojowej w Paryzu, Zydzi przepchneli swoj pomysl utworzenia ?Ligi Narodow? , ktora miala byc rozwinieta w rzad swiatowy.
Francuski przedstawiciel Jules Dalahaye powiedzial 3 pazdziernika 1920r: "Liga Narodow zostala zaprzedana ukrytym silom, poddana eksploatacji przez 50 zydowskich wlascicieli Europy".
Zydzi zupelnie pograzyli sie w polityce i odgrywali role ?diabelskiego adwokata?, wspierali pokonane Niemcy, ktore rozpoczely I wojne swiatowa oraz popierali barbarzynski rezym bolszewicki zalozony w Rosji przez Zydow.
Jednoczesnie dazyli wszelkimi sposobami do zniszczenia Polski.

* * *
W Wilnie, gazeta zydowska "Lecte Najer" z czerwca 1918 roku pisala w imieniu wszystkich Zydow Wilenszczyzny: "Przylaczenie do panstwa polskiego odrzucamy jednomyslnie, majac w Wilnie 75 tys. Zydow, czyli liczbe zadna miara nie mniejsza niz Polacy (...)
Gdyby byla mowa o zmianie granic, to moglibysmy sie zgodzic na kazde rozwiazanie, byle nie polskie.
Gdyby wystapila tendencja oddania Wilna Polsce, wowczas musielibysmy zmobilizowac cale zydostwo do obrony naszej Jerozolimy litewskiej"
"Rozne swiadectwa dowodza, ze niemal wszedzie Armia Czerwona spotykala sie z radosnym przyjeciem. Gdy Zydow z Kowla (na Wolyniu) poinformowano, ze Armia Czerwona zbliza sie do miasta, oni swietowali cala noc. Gdy Armia Czerwona faktycznie weszla do Kowla, Zydzi przywitali ja z nie dajacym sie opisac entuzjazmem"
Gershon Adiv tak wspominal w wiele lat pozniej: Trudno jest opisac emocje, jaka ogarnela mnie, gdy zobaczylem na ulicy, naprzeciw naszych wrot - rosyjski czolg z usmiechnietymi mlodymi ludzmi, majacymi jaskrawe gwiazdy czerwone na swych piersiach. Jak tylko maszyny stanely, ludzie stloczyli sie tlumnie wokol nich. Ktos wykrzyknal: "Niech zyje rzad sowiecki!" i wszyscy wiwatowali. Trudno bylo znalezc jednego goja w tym tlumie "
"W Baranowiczach: Ludzie calowali zakurzone buty zolnierzy. Dzieci pobiegly do parku, narwaly jesiennych kwiatow i zasypaly nimi zolnierzy... Czerwone flagi znaleziono doslownie w mgnieniu oka i cale miasto zostalo zakryte czerwienia.
Miasto Kobryn rowniez zostalo zalane czerwonymi flagami, ktore przygotowali miejscowi komunisci przez oddarcie bialego pasa z dwukolorowej flagi polskiej. Wiwatujacy tlum rozrzucal ulotki pietnujace faszystowski rezym Polski i wychwalajacy Armie Czerwona"
"Setki publikowanych relacji, w tym relacji zydowskich, potwierdzaja to, ze Zydzi byli zamieszani w wylapywnie polskich zolnierzy i oficerow (np. w Razyszczycach i w Kowlu), aresztowania i egzekucje Polakow (np. we Lwowie i Czortkowie) i w nadzorowaniu deportacji Polakow w bydlecych wagonach do Gulagu (np. z Gwozdzca).
Do czasu, gdy Niemcy zaatakowaly swego pierwotnego sowieckiego sojusznika w polowie 1941 roku, ponad milion Polakow zostalo zeslanych daleko na przypuszczalna smierc z miast takich jak Bransk." (prof. Ivo Cyprian Pogonowski)
Na szczególną uwagę zasługuje wypowiedź Benjamina Franklina (1706-90). Ten wybitny polityk nowożytny, znany wynalazca i wielki uczony, któremu nikt nie może zarzucić ciasnoty umysłu ani lekkomyślności, usiłował dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić szczęście i pomyślność obywatelom młodego wówczas państwa - USA. Z największym tragizmem wystosował do będących u władzy Amerykanów poniższą przestrogę:
"Panowie, mamy u nas przykrzejsze zagadnienie od zagadnienia rzymskiego: jest nim żyd. W którym tylko kraju osiedlili się żydzi, zniżyli jego poziom moralny, zburzyli jego standard kupiecki, szydzili z jego religii, podkopywali ją. Stworzyli państwo w państwie.
Są oni wampirami - a wampiry nie żyją z wampirów. Nie potrafią oni nigdy żyć i utrzymać się wśród samych siebie. Utrzymać się i żyć potrafią tylko wśród chrześcijan i innych narodów, które nie należą do ich rasy.
Jeśli nie oddalą się oni z naszego kraju mocą naszej konstytucji, stanie się pewne, że w przeciągu mniej aniżeli 200 lat, przybędą do nas w takiej masie, że będą na czele dominowali i kraj pochłoną. zmienią formę rządzenia, za którą my, Amerykanie, przelewaliśmy krew, oddawaliśmy życie i narażaliśmy na szwank naszą wolność, a nasi potomkowie będą pracowali, aby przysporzyć im majątku, gdy oni będą w swoich kantorach zacierali ręce. Przestrzegam was, panowie, że jeśli na wszelkie czasy nie usuniecie żydów z waszego kraju, dzieci i potomkowie wasi przeklinać was w grobie będą!"
200 lat od tamtej pory już minęło - Amerykanie zlekceważyli ostrzeżenie i stało się dokładnie to, czego obawiał się wspomniany wybitny polityk, wynalazca i wielki uczony - żydzi całkowicie podporządkowali sobie Amerykę, czego chyba nie trzeba specjalnie dowodzić. Rząd, finanse, media, oświatę, wielki przemysł filmowy - wszystko to w Stanach zdominowali właśnie żydzi! W Hollywood nakręcono ponad 400 filmów o żydach, ale żaden, ani jeden z nich nie ukazuje żydostwa w złym świetle. Wyłącznie się je faworyzuje, podobnie jak strzelanki uliczne, zboczenia i mieszanie ras. Dziś kraj ten, toczony od lat przez żydowski liberalizm, płacący co roku Izraelowi tytaniczny haracz i wydatnie go dozbrajający, a także prowadzący liczne wojny w jego interesie - mimo pozornego dobrobytu i ogromnej siły militarnej, chwieje się jednak coraz bardziej. Do czego doprowadzi go dalsza polityka pro-syjonistyczna, z której on sam nie jest w stanie wyzwolić się o własnych siłach? Nie wiadomo, ale -
jak uczy historia - na współpracy z żydami, tak dobrowolnej jak i przymuszonej, żaden goj ani żadne państwo na dłuższą metę nigdy dobrze nie wyszło.

z pełnym poszanowaniem i respektem dla autorów, wydawców i praw autorskich, w dzisiejszych czasach powszechnego przemilczania i fałszowania historii i faktów historycznych, uważamy za szczególnie ważną powinność i obowiązek rozpowszechniania informacji, celem edukacji i uświadamiania, oraz bezpardonowej walki z owymi przemilczeniami i fałszami.