niedziela, 19 kwietnia 2009

Sąd w Australii: Dr Toben winnym “zaprzeczania Holokaustowi” i “obrażania Żydów”Sąd federalny w Australii uznał winnym dr. Geralda Fredericka Tobena za niezastosowanie się do wcześniejszego wyroku sądowego nakazującego wycofanie ze swoich stron internetowych “materiału obrażającego Żydów i zaprzeczającego Holokaustowi”.
Dr Toben został skazany w 2002 roku za publikowanie na stronie internetowej Instytutu Adelajdy (Adelaide Institute) materiałów określanych jako antysemickie, obraźliwe dla Żydów i negujące Holokaust. Dr Toben twierdzi natomiast, że publikowane przez niego informacje wskazują jedynie na wiele niejasności dotyczących niektórych aspektów II wojny światowej, znanych pod pojęciem “Holokaustu” i tym bardziej ma prawo do ich publikowania w ramach wolności wypowiedzi.
Sędziemi Bruce Lander pojęcie wolności wypowiedzi jest jednak obce, szczególnie wobec tematyki “Holokaustu”. Powiedział on, że wolność wypowiedzi “nie obejmuje wolności do publikowania materiałów rozmyślnie stworzonych celem obrażania, znieważania lub zastraszania osób, ze względu na ich rasę, pochodzenie narodowe etniczne czy kolor skóry.” Sędzia Lander nie był w stanie określić jaki związek ma publikowanie materiałów historycznych oraz ich interpretacja ze “znieważaniem” czy “antysemityzmem”.
Dr Toben w wywiadzie dla Australian Broadcasting Corporation powiedział, że nie żałuje swoich decyzji i działania. Wyrok spodziewany jest pod koniec kwietnia.
64-letni dr Gerald Fredrick Toben jest od wielu lat nękany przez środowiska żydowskie w Australii i ściagny za publikowanie na swojej stronie internetowej materiałów podważających oficjanie głoszoną wersję wydarzeń dotyczącą tzw. zagłady Żydów podczas II wojny swiatowej. W 1999 roku skazany został za “negowanie Holokaustu” w Niemczech.
Toben zatrzymany został w październiku ubiegłego roku na lotnisku w Londynie na wniosek niemieckiego sądu oraz wydanego pod naciskiem kół żydowskich Europejskiego Nakazu Aresztowania z oskarżenia o “negowanie Holokaustu”. Ku rozpaczy żydowskich działaczy oraz prokuratory niemieckiej, sąd w Wielkiej Brytanii wypuścił Tobena z aresztu. Władze niemieckie zapowiedziały jednak dalsze kontynuowanie procesu. Jak powiedział prokurator Andreas Grossmann z prokuratury w Mannheim “jakkolwiek Anglia nie dokonała ekstradycji, to my będziemy kontynuowali prowadzenie prób aresztowania go w innych krajach.”
Dr filozofii Frederick Toben, wykładowca na wielu uniwerstytetach na świecie i twórca Instytutu Adelajdy (Adelaide Institute), od 1996 roku nękany jest przez “demokratyczne” środowiska w Australii nieustannymi procesami sądowymi. Na swojej stronie internetowej (www.adelaideinstitute.org) przypomina on, że wydany przez australijski sąd federalny wyrok zabrania mu zadawania pytań i negowania:

Na podstawie AFP
Brak komentarzy: